STRATEGIE ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

Ověříme úroveň vašeho zabezpečení, identifikujeme oblasti rozvoje, navrhneme strategii a konkrétní plán aktivit.

  • Nezávislé vyhodnocení stávajícího stavu bezpečnosti.
  • Analýza rizik.
  • Vytvoření a aktualizace strategie IT bezpečnosti včetně roadmapy.
  • Návrh a realizace technologických i procesních opatření.
  • Dohled nad jednotlivými projekty.
Zajistíme, aby vaše investice do bezpečnosti měly smysl!
ANECT Managovaná služba Strategie řízení kybernetické a informační bezpečnosti
To mě zajímá

Stačí vyplnit jednoduchý formulář, budeme vás co nejdříve kontaktovat.
Službou získáte
TECHNOLOGIE

Založeno na lidech :) Profesionální tým zmapuje vaše prostředí, vytvoří komplexní strategii a navrhne využití vhodné technologie. Jsme tzv. vendor free společnost, což nám dává nezávislost. Technologii vybíráme tak, aby vám přinášela užitek a zjednodušení a aby byla co nejvíc kompatibilní s vaším prostředím.

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

Služba Strategie řízení kybernetické a informační bezpečnosti zastřešuje jakékoliv IT Security služby od ANECTu, a to v jakémkoliv režimu. Např.:

  • Řízení bezpečnostních zranitelností.
  • Security monitoring and Response.
  • Primary Coordinator aj.