Inovace

inovace v ANECTu

Inovacemi v ANECTu žijeme

V každodenní práci hledáme, jak inovovat a zjednodušit služby tak, aby zákazník získal co možná největší užitek. Najdeme si ale také čas na hledání nápadů, které ulehčí naši práci, vylepší naše řešení, přinesou konkurenční výhodu a nebo dokonce budou rozdílovou inovací, která ANECT zásadně posune na ICT trhu, včetně toho globálního.

Idea 4 Innovation

Inovace může v ANECTu v rámci firemního programu Idea 4 Innovation (i4i) hledat každý zaměstnanec, bez ohledu na pozici, pracovní zařazení či odbornost. Vyhradili jsme na to každému z nás čas a jednotlivé nápady (hypotézy) pravidelně vyhodnocuje vedení společnosti. Úspěšné nápady uvádíme do života, vážíme si ale všech nápadů. Odvaha jít do toho s tím, že bude nápad zamítnut, neztrácet energii, motivaci a hledat dál, to je základ inovace.

Za dva roky existence jsme v i4i odbavili již 87 nápadů a 10 z nich jsme uvedli do života. Jsou mezi nimi malá ale důležitá interní zlepšení, např. elektronická evidence služebních cest, ale také nové služby ANECTu, které nabízíme zákazníkům. Zmiňme např. SOCA Risk Management, Skype4Business Monitoring Tool, naše TIDA (Truly Integrated Datacenre by ANECT) a další.

Přes třetinu nápadů, 34,  jsme prozkoumali a rozhodli se je dále nerozvíjet. Přesto jejich autoři hledají a přichází znovu a znovu. To je nejlepší výsledek, který jsme si mohli přát.

Innovate or Die

Innovate or Die (IoD) není jen marketingové heslo, ale základ fungování ICT firem (a nejen jich). I proto je to současně název našeho druhého inovačního programu, v němž hledáme skutečně rozdílovou inovaci. Vybraná skupina zaměstnanců s největším nadšením pro inovace v něm s pomocí externí specializované společnosti a metody Human Centric Desing hledá a ověřuje nápady na nové služby ANECTu, kterými dobudeme svět. I tady mnoho zajímavých hypotéz s respektem zamítneme, jen abychom udělali místo dalším. Inspirujeme se u zákazníků, odborníků, nadšenců, připravujeme storyboardy, prototypy. Bavíme se, ale myslíme to vážně.

V programu IoD jsme posoudili vice než 200 hypotéz, 26 bylo detailně rozpracováno, z nich 9 inovační tým vybral pro prezentaci vedení společnosti a 4 uspěly. Tyto čtyři v další fázi IoD projektu ověřujeme a prototypujeme a z jedné z nich již máme novou službu, která pomáhá zákazníkovi. Právě začínáme měnit svět!  

„S ANECTem na rozvoji inovačního programu spolupracujeme téměř dva roky a je skvělé vidět, že chápe tu nejpodstatnější věc, inovace nestačí chtít, ale musí se dělat! Bez podpory managementu a akcionářů by to samozřejmě nikdy nešlo. Pravidelně se potkáváme s týmem sehraných lidí, kteří se stejně jako my těší z pokroku a výsledků…“

Ondřej Moravec, Chief Delivery Officer and Partner

Direct People