Novinky

Čo dokážeme

ANECT a.s. je popredným dodávateľom profesionálnych riešení v oblasti informačných a telekomunikačných technológií. Od svojho vzniku sa spoločnosť orientuje na komplexné dodávky v oblasti komunikačných systémov, výstavby počítačových sietí pre stredne veľkých a veľkých zákazníkov. Ponúkame skúsený tím profesionálov, ktorý zhodnotí Vaše investície do ICT, a to formou identifikácie a optimalizácie tej časti komunikačných a informačných technológii, ktorá významne podporuje Vašu podnikateľskú činnosť alebo víziu strategického rozvoja.

Úspešné realizácie

Dodávka a inštalácia chrbticovej DWDM siete pre poskytovanie služieb elektronických komunikácií

Viac prípadových štúdií

Implementácia Cisco FabricPath pre prepojenie dátových centier

Viac prípadových štúdií

Certifikácie

ISO 9001
Systém riadenia akosti
ISO/IEC 20000-1
Systém riadenia IT služieb
ISO/IEC 27001
Systém riadenia informačnej bezpečnosti
ISO 14001
Systém riadenia životného prostredia
NBÚ
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
Stupeň utajenia: Pre oboznamovanie sa s utajenými skutočnosťami