Téměř třetina lidí si stále zapisuje hesla

Zpět na blog

Napsat si heslo na lepící papírek a umístit ho v blízkosti počítače, aby bylo stále na očích, je nebezpečná, leč oblíbená praktika. Asi nikoho nepřekvapí, že je tato metoda velice snadno zneužitelná. Přestože jsou případy krádeží identity na historicky nejvyšší úrovni, uživatelé se podle nového výzkumu při zapamatování hesel nedají dopustit na ručně psané poznámky nebo vlastní paměť.

Kromě spoléhání se na „manuální metody“ zapamatování si hesel zpráva také odhalila, že opakované používání stejných hesel je dalším hlavním důvodem, proč se tolik rozmáhá narušení bezpečnosti koncových uživatelů.

S tím, jak se prostředí hrozeb zintenzivňuje, už zkrátka není zapisování jednoduchých hesel na lepicí papírky dostatečným způsobem ochrany účtů a pravděpodobně to ani nikdy nebylo.

Správci hesel jako řešení

Navzdory rostoucí účinnosti správců hesel, nástrojů, které uživatelům generují, spravují a ukládají hesla, se je podle nedávného průzkumu serveru security.org stále zdráhá pořídit 79 % uživatelů.

Průzkum, který shromáždil poznatky od více než 1 000 uživatelů, odhalil, že čtvrtina respondentů si hesla pamatuje tak, že si je zaznamenává do digitálního zařízení, 32 % z nich si je zapisuje na papír a 41 % se spoléhá pouze na paměť.

Pro mnoho z nás se stalo uchovávání digitální nebo fyzické kopie hesla zvykem. Ale ať už si všechny důvěrná hesla archivujete na lepicím papírku nebo v telefonu, nepřijetí moderních řešení může drasticky zvýšit šance útočníků na kompromitaci vašich účtů. Ukázal to výzkum serveru security.org, který zjistil, že u uživatelů webu, kteří se vyhýbají správci hesel, je třikrát vyšší pravděpodobnost, že se setkají s krádeží identity než u těch, kteří je používají správně. A kromě spoléhání se na papírové kopie a vlastní paměť, je opakované používání hesel dalším faktorem, který významně zvyšuje riziko úspěšného kybernetického útoku. P

Jak udržet své účty v bezpečí

Podle serveru security.org je jednoduchým a nejúčinnějším způsobem, jak hrozby eliminovat, vytvoření a pravidelná změna silných hesel. Na základě pokynů Národního institutu pro standardy a technologie by silné heslo by mělo dodržovat splňovat čtyři pravidla:

– obsahovat 12 a více znaků;

– být unikátní pro každý účet;

– žádné „osobní“ detaily (tzn. žádná jména dětí, domácích mazlíčků, partnerů atp.);

– být pravidelně aktualizováno.

Dodržováním těchto čtyř zásad a používáním správce hesel pro přihlašování kódů napříč platformami výrazně snížíte pravděpodobnost, že dojde k narušení bezpečnosti.

Mezi momentálně nejpopulárnější správce hesel patří Google Password Manager a iCloud Keychain – tyto nástroje jsou zdarma. K dispozici jsou samozřejmě také profesionální řešení pro správu hesel určená do firemního prostředí.

Zdroj: Tech.co

16. 1. 2023