DDoS útoky na vládní sektor vzrostly v roce 2021 o více než 1 800 %

Zpět na blog

V současné době musejí vlády po celém světe chránit svůj kybernetický prostor důkladněji než kdy předtím. Přítomnost online vytváří další útočnou plochu, kterou lze využít při koordinovaných útocích, jako jsou například útoky typu DDoS (Distributed Denial of Service).

Podle údajů prezentovaných týmem Atlas VPN se objem DDoS útoků na vládní sektor v roce 2021 ve srovnání s údaji z roku 2020 vyšplhal o neuvěřitelných 1 881 %. Přitom skutečný počet útočných událostí se snížil o 70 %, což naznačuje menší počet, ale závažnějších DDoS útoků zaměřených na tento sektor.

DDoS je běžný kybernetický útok, jehož cílem je znepřístupnit online webové stránky nebo služby tím, že je zahltí záplavou internetového provozu. Aktéři hrozeb používají útoky DDoS k narušení vládní komunikace a omezení informací ve snaze dekapitovat vlády. Útoky DDoS využívají také hacktivisté v rámci politických protestů. Údaje vycházejí ze zprávy společnosti Radware o analýze globálních hrozeb na období 2021-2022. Zpráva hodnotí nejdůležitější události v oblasti kybernetické bezpečnosti a poskytuje podrobný přehled o útočné aktivitě v roce 2021.

Útoky DDoS se však v loňském roce neomezovaly pouze na vládní sektor. Objem DDoS útoků zaměřených na maloobchodní odvětví prudce vzrostl o 6 288 %. Další v pořadí byl sektor zdravotnictví. V něm došlo k 260% nárůstu objemu DDoS útoků na subjekt. Čtvrté místo na seznamu obsadil sektor výzkumu a vzdělávání s 62% nárůstem objemu DDoS útoků v roce 2021, následovaný online obchodem a hraním her se 41 %. Technologický sektor mezitím v loňském roce zaznamenal 36% nárůst objemu DDoS útoků.

Zatímco objem DDoS útoků v loňském roce rostl ve většině odvětví, sektor financí a telekomunikací zaznamenal pokles. Objem útoků DDoS se ve zmíněných odvětvích propadl o 34 %, resp. 58 %. Celkově se průměrný objem útoků zvýšil o 26 %.

Navzdory rostoucímu objemu útoků DDoS zvládá vládní sektor kybernetické útoky efektivněji než dříve. V roce 2021 zmírnil vládní sektor více než desetinásobný objem útoků ve srovnání s rokem 2020. V roce 2020 činil blokovaný objem DDoS útoků namířených na tento sektor 1,22 %. Zatímco v roce 2021 se toto číslo zvýšilo o 12,08 % na 13,3 %, čímž se státní správa stala třetím sektorem s nejvyšším objemem blokovaných DDoS útoků v roce 2021.

Největší nárůst objemu zmírněných DDoS útoků a druhý největší objem zablokovaných útoků však v loňském roce zaznamenal maloobchod. V roce 2021 se objem zvýšil o 20,89 % z 0,61 % na 21,5 %. Kromě státní správy a maloobchodu vzrostl objem zablokovaných DDoS útoků zaměřených na zdravotnictví o 5,98 %, z 6,12 % v roce 2020 na 12,1 % v roce 2021.

Zbytek nejčastěji napadaných odvětví zaznamenal meziroční pokles objemu blokovaných DDoS útoků. V oblasti telekomunikací došlo k 17,93% propadu z 23,4 % v roce 2020 na 5,47 % v roce 2021, v oblasti financí k 10,81% poklesu ze 17 % na 6,19 %, zatímco v oblasti online obchodu a her došlo k 6,4% poklesu z 28,7 % na 22,3 %. I přes pokles však tento sektor zaznamenal v roce 2021 nejvyšší objem DDoS útoků ze všech.

Mezi další odvětví s klesajícím objemem DDoS útoků patří technologické odvětví s poklesem o 2,8 % a výzkum a vzdělávání s poklesem o 0,63 %.

Zdroj: Atlas VPN

19. 4. 2022