WAFaaS

ANECT WAFaaS je managovaná služba, která ochrání webové aplikace proti širokému spektru kybernetických útoků, proti aplikačním zranitelnostem a útokům cílených na využití zranitelností nultého dne. Disponuje totiž obrannými mechanismy proti distribuovaným DoS útokům na sedmé vrstvě OSI modelu, učicím módem, automatickým záplatováním zranitelností díky propojení se skenery zranitelností a dalšími pokročilými funkcemi.

  • Eliminace rizika nedostupnosti důležitých služeb z důvodu kybernetického útoku.
  • Zajištění bezpečnosti tam, kde není zajištěna aplikací, okamžité řešení existujících chyb aplikace.
  • Úspora nákladů za hardware a software, úspora času za zprovoznění služby, minimalizace personálních nákladů.
  • Naplnění bezpečnostních regulativů.
  • Detailní reporting o probíhajících útocích, analytické podklady o chování aplikace.
  • Snížení provozní zátěže serverů (TLS offloading, eliminace škodlivého provozu).
Maximální zabezpečení webových aplikací zákazníka proti sofistikovaným kybernetickým útokům.
ANECT Managovaná služba WAFaaS
To mě zajímá

Stačí vyplnit jednoduchý formulář, budeme vás co nejdříve kontaktovat.
Službou získáte
TECHNOLOGIE

ANECT WAFaaS je managovaná služba založená na špičkové technologii F5 Advanced WAF od společnosti F5 Networks.

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

Službu lze doplňkově rozšířit o automatizované nebo manuální testování zranitelností webových aplikací. Výsledky z automatizovaných testů lze integrovat na managovanou službu WAFaaS. Součástí managované služby WAFaaS může být také ochrana proti internetovým botům, behaviorální DDoS detekce a funkce Datasafe proti zcizení přístupových dat z PC uživatele vinou malwaru. Díky WAFaaS je možné zajistit soulad s klíčovými legislativními požadavky, např. ZKB, příp. PCI DSS.