tida

(Truly Integrated Datacenter by ANECT)

Softwarově definované datové centrum (SDDC) představuje veškerou IT infrastrukturu jako službu. Všechny technologie a jejich řízení jsou automatizovány, veškeré součásti SDDC lze zajistit, ovládat a spravovat jednoduše – doslova kliknutím myši. To umožňuje, aby služby byly řízeny smlouvami o garantované úrovni poskytovaných služeb (SLA).

TIDA zastřešuje vize a veškeré aktivity naší společnosti v oblasti datových center. TIDA a její starší sestra SOCA (Security Operations Center by ANECT), která sdružuje veškeré know-how společnosti v oblasti bezpečnosti, vytváří silné a spolehlivé duo, jehož vzájemná kooperace a fungování je odpovědí na současný stav, kdy pojetí a zabezpečení IT infrastruktury ovlivňuje celou firmu.

TIDA přináší softwarově definované datové centrum (SDDC), mění pohled na klasickou ICT infrastrukturu, která se skládá ze serverů, úložišť, sítě a řídícího softwaru. Mnoho společností si dnes už nevystačí s tradičním hardwarem a nástroji, které jsou stále nákladnější a mnohdy neefektivně využívané.

Základní koncept SDDC představuje veškerou IT infrastrukturu jako službu. Všechny technologie a jejich řízení jsou automatizovány, veškeré součásti SDDC lze zajistit, ovládat a spravovat jednoduše – doslova kliknutím myši. To umožňuje, aby služby byly řízeny smlouvami o garantované úrovni poskytovaných služeb (SLA). SDDC díky automatizaci umožňuje, aby IT pružně reagovalo na business potřeby bez prodlev.

Výhody konceptu:

  • zjednodušení a zrychlení nasazování nových zdrojů
  • flexibilní správa výpočetního výkonu, úložišť a síťových zdrojů
  • garance funkčnosti celého řešení
  • zvýšení bezpečnosti v datovém centru
  • optimalizace nákladů

TIDA se skládá ze tří stěžejních konceptů SDDC, přičemž všechny jsou navrženy tak, aby umožnily zvýšit efektivitu moderního IT a jsou tedy připraveny pro vytvoření hybridního konceptu s využitím cloudových služeb.