Test zranitelnosti

Novinky

Každý systém v sobě obsahuje zranitelnosti, které nevidíte.

Jedná se o scan síťových zranitelností vašich externě přístupných síťových prvků (např. routery, firewally, webové servery, atd.)
Používáme nástroj QualysGuard Vulnerability Manager.


Test nemá negativní dopad na běh a stabilitu vašich prověřovaných systémů a aplikací.


Výsledná zpráva bude obsahovat identifikované bezpečnostní události z různých oblastí. Bezpečnostní události budou ohodnoceny podle závažnosti, což umožňuje zaměřit se na nejvíce ohrožené oblasti.


K nálezům bude poskytnuto odborné vysvětlení i doporučení možných nápravných opatření. Pravidelným opakováním testů zhodnotíte investice do IT bezpečnosti.


Jaké máte otevřené zranitelnosti ve vaší infrastruktuře?


Zkoumáme několik oblastí:

  • externí infrastruktura (přístupná z Internetu), např. firewally, hraniční routery, servery v DMZ atd.
  • interní infrastruktura, např. servery, síťové prvky, databáze, koncové stanice atd.
  • webové aplikace, např. e-shop, portál pro zákazníky atd.

Test zranitelnosti zdarma

zaměstnanců
použít moji IP adresu