tida

(Truly Integrated Datacenter by ANECT)

Softvérovo definované dátové centrum (SDDC) predstavuje všetku IT infraštruktúru ako službu. Všetky technológie a ich riadenie sú automatizované, všetky súčasti SDDC je možné zaistiť, ovládať a spravovať jednoducho – doslova kliknutím myši. To umožňuje, aby služby boli riadené zmluvami o garantované úrovňou poskytovaných služieb (SLA).

TIDA zastrešuje vízie a všetky aktivity našej spoločnosti v oblasti dátových centier. TIDA a jej staršia sestra SOCA (Security Operations Center by ANECT), ktorá združuje všetky know-how spoločnosti v oblasti bezpečnosti, vytvára silné a spoľahlivé duo, ktorého vzájomná kooperácia a fungovanie je odpoveďou na súčasný stav, kedy poňatie a zabezpečenie IT infraštruktúry ovplyvňuje celú firmu.

TIDA prináša softvérovo definované dátové centrum (SDDC), mení pohlaď na klasickú ICT infraštruktúru, ktorá sa skladá zo serveru, úložísk, siete a riadiaceho softvéru. Mnoho spoločností si dnes už nevystačí s tradičným hardvérom a nástrojmi, ktoré sú stále nákladnejšie a veľakrát neefektívne využívané. Základný koncept SDDC predstavuje všetku IT infraštruktúru ako službu. Všetky technológie a ich riadenie sú automatizované, všetky súčasti SDDC je možné zaistiť, ovládať a spravovať jednoducho – doslova kliknutím myšou. To umožňuje, aby služby boli riadené zmluvami o garantovanej úrovni poskytovaných služieb (SLA). SDDC vďaka automatizácii umožňuje, aby IT pružne reagovalo na biznis potreby bez prieťahov.

Výhody konceptu:

  • zjednodušenie a zrýchlenie nasadzovania nových zdrojov
  • flexibilná správa výpočtového výkonu, úložísk a sieťových zdrojov
  • garancia funkčnosti celého riešenia
  • zvýšenie bezpečnosti v dátovom centre
  • optimalizácia nákladov

TIDA sa skladá z troch hlavných konceptov SDDC, pričom všetky sú navrhnuté tak, aby umožnili zvýšiť efektivitu moderného IT, a sú teda pripravené pre vytvorenie hybridného konceptu s využitím cloudových služieb.