Projektové riadenie

Riadenie projektov

Našim cieľom je, aby projektové riadenie poskytovalo vysokú pridanú hodnotu pre zákazníka. Ide o skupinu plánovacích, organizačných, motivačných a kontrolných činností, ktoré vykonávame za účelom dosiahnutia zákazníkom stanoveného cieľa či a v očakávanej kvalite. Vychádzame pritom zo svetových štandardov, ktoré sme si sami overili v praxi, či už v komerčnej sfére alebo v oblasti štátnej správy.

Našim zákazníkom tým pomáhame riešiť nasledovné situácie:

 • Nedostatok vlastných kapacít projektových manažérov.
 • Efektívnejšie riadenie rizík.
 • Zaistenie vysokej profitability projektov.
 • Zníženie nákladov na realizáciu projektov.
 • Tímová komunikácia a reporting.

Pokiaľ patríte k tým, ktorí majú podobné ťažkosti alebo riešite výpadok kľúčových pracovníkov, tak práve pre Vás je určená služba projektového manažéra „na vyžiadanie“. Získate kompetentného a kvalitného projektového manažéra na dobu, akú potrebujete a so znalosťami odpovedajúcimi Vašim kritériám. Samozrejmosťou je pre nás garancia jeho zastupiteľnosti.

Naši projektoví manažéri disponujú obsiahlymi znalosťami, overenými celou radou certifikácií (IPMA, PMI, PRINCE 2), ktoré dlhodobo zhodnocujú na projektoch nielen v rámci ČR a SR.

Riadenie programov a projektového portfólia

Riadením programov a portfólia projektov podporujeme u našich zákazníkov efektívnejšie plnenie strategických cieľov svojej organizácie. Zákazníkom tak výrazne zvyšujeme návratnosť investícií do projektového riadenia prostredníctvom implementácie projektovej kancelárie a procesov pre riadenie a optimalizáciu programu a portfólia.

Realizácia sa skladá z niekoľkých krokov:

 • Analýza situácie projektového riadenia.
 • Návrh zmien v oblasti procesov projektovej kancelárie.
 • Návrh procesov v rámci programu a portfólia projektov organizácie, implementácia vhodných podporných nástrojov.
 • Konzultačná podpora.

Zákazník získa:

 • Možnosť modelovať svoje projektové portfólio a predchádzať problémom, ktoré sú spojené s kontinuálnym zaistením výroby.
 • Lepšie plánovanie a využívanie zdrojov naprieč všetkými projektami.
 • Dynamické projektové riadenie zákaziek.
 • Efektívnejší a komplexnejší systém riadenia rizík.
 • Podporu pri rozhodovaní o prioritách.

Poradenstvo v oblasti projektového riadenia

Dobrý vzťah s klientom je pre nás základnou podmienkou úspešnej spolupráce. Preto sa vždy snažíme spoluprácu nastaviť tak, aby ju bolo možné v ľubovoľnej fáze projektu vyhodnotiť. To isté platí i pre oblasť konzultácií k projektovému riadeniu. Klientom ponúkame konzultácie v oblastiach:

 • Systémová integrácia a koordinácia projektových portfólií.
 • Riadenie programov a projektov.
 • Riadenie kvality a rizík na projetoch.
 • Predikcia kapacitných potrieb a optimálneho využitia zdrojov.
 • Krízové riadenie projektu.
 • Zavedenie metodík projektového riadenia a projektovej kancelárie.
 • Vzdelávanie projektového manažmentu.

Klienti

Komerční Banka Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Atlas Copco Devro
Konzultácia zdarma

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM