Komunikácia a spolupráca

Videokonferencie a Telepresence

Riešenie Videokonferencie a Telepresence poskytuje niekoľko variantov prostredia jednak pre spoluprácu TOP manažmentu, vládnych inštitúcií a VIP z rôznych vzdialených lokalít, a jednak pre spoločné rokovania tímov a pracovníkov skupín zo vzdialených lokalít prostredníctvom videa v prirodzenom prostredí za účelom interaktívnej spolupráce.

Ponúkame:

 • Jedinečný charakter priamej osobnej komunikácie.
 • Obraz v reálnej veľkosti a kvalitný zvuk.
 • Inštalácia v zasadacích miestnostiach i priamo v kancelárii (tzv. VIP personálne videokonferencie).
 • Profesionálne prostredie teleprezenčných miestností.
 • Dostupné riešenia aj pre mobilné zariadenia (smartfóny, tablety).

Zjednotená komunikácia

Zjednotená komunikácia (UC – Unified Communications) poskytuje pokročilé možnosti komunikácie a spolupráce pre pracovné tímy či jednotlivcov. Bez ohľadu na to, kde sa práve členovia tímu nachádzajú a aké zariadenia používajú, si môžu pre danú chvíľu zvoliť vždy tú najefektívnejšiu formu spolupráce, či už je to telefonický hovor, video, okamžité správy (Instant Messaging), zdieľanie pracovnej plochy alebo konferenčné hovory.

Súčasťou riešenia je:

 • Jednoduché zdieľanie dokumentov prináša urýchlenie procesu úpravy elektronických dokumentov.
 • Rýchla a efektívna komunikácia i v prípade, keď je jedna strana zaneprázdnená.
 • Možnosť zaznamenania histórie chatovania.
 • Informácie o dostupnosti volaného.

Technologické prostriedky pre zjednotenú komunikáciu sú dostupné pre rozličné koncové zariadenia všetkých štandardných platforiem, hlavne pre osobné počítače, tablety, mobilné telefóny. Napriek tejto rôznorodosti poskytujú užívateľovi vždy vyhovujúci komfort prístupu a umožňujú využitie jednotlivých foriem spolupráce.

IP telefónia

IP telefónia (IPT – IP Telephony) je firemný telefónny systém, ktorý využíva prostriedky štandardnej alebo bezdrôtovej sieťovej infraštruktúry pre ekonomicky výhodnejšie a kvalitnejšie telefonovanie a faxovanie.

 • Umožňuje využívať video hovory.
 • Z pohľadu prevádzky je úplne nezávislá na počte lokalít i užívateľov a geografickom rozložení.
 • Umožňuje jednoduchú integráciu s okolitými systémami ako je pošta, portál, dochádzka, Service Desk.
 • Hovory sa dajú jednoducho nahrávať a hlavne spätne vyhľadať a prehrať.

Kontaktné centrá

Produkt Kontaktné centrum (CC – Contact Center) zabezpečuje efektívne vybavenie veľkého množstva prichádzajúcich požiadaviek klientov alebo oznámení smerom ku klietom, pričom kontakt s klientami nemusí byť obmedzený len na telefonický hovor, ale môže sa tiež použiť e-mail, fax, chat alebo krátke spávy a video.

Kontaktné centrá zabezpečia:

 • Efektívnu a rýchlu obsluhu klienta pomocou presmerovania na kompetentného, voľného operátora.
 • Funkciu rozraďovacieho stromu (IVR – Interactive Voice Response).
 • Možnosť nahrávania hovorov, väzba na monitoring dostupnosti služieb.
 • Zber a vyhodnocovanie štatistík hovorov/kontaktov a prostriedky na realizáciu kampaní.

Kontaktné centrum je silne spojené s IP telefóniou a zároveň je preň typická integrácia s CRM (Customer Relationship Management), či inými informačnými systémami zákazníka. Obvykle sa prispôsobuje konkrétnemu prostrediu a požiadavkám zákazníka.

Klienti

Tatra Banka Tatry Mountain Resorts
Konzultácia zdarma

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM