ICT infraštruktúra

Moderná sieťová a systémová infraštruktúra

Riešenie modernej sieťovej infraštruktúry predstavuje súbor technológií, štandardov a sieťových zariadení, ktoré tvoria súčasť každého IT systému.

Systémová infraštruktúra je potom kompaktným celkom hardvérových fyzických či virtualizovaných prostriedkov, operačných systémov, monitorovacích služieb, adresárových služieb pre správu užívateľov a bežných kancelárskych aplikácií, najmä však tých, ktoré podporujú komunikáciu a spoluprácu organizácie.

Pre riešenie modernej sieťovej a systémovej infraštruktúry ANECT ponúka:

 • Skúsený a certifikovaný tím expertov.
 • Vyspelé technológie pre riešenie ICT infraštruktúry.
 • Široké pokrytie základných potrieb organizácie vo vzťahu k ICT.
 • Dostupnosť dát a informácií + mobilita.
 • Optimalizované ICT prostredia s nízkou finančnou a energetickou náročnosťou.
 • Podpora efektívneho fungovania organizácie.

Medzi hlavné oblasti zabezpečované v rámci tohto bloku patrí vzdialený prístup zamestnancov a externých spolupracovníkov do organizácie, drôtová a bezdrôtová konektivita pre zamestnancov v rámci organizácie, Wi-Fi pre návštevy a externistov, adresárové služby a virtualizácia systémov.

Infraštruktúra pre BYOD

Riešenie „Infraštruktúra pre BYOD“ zabezpečuje riadený prístup do sieťovej a systémovej infraštruktúry organizácie zamestnancom všetkých úrovní, ktorí chcú používať svoje súkromné zariadenie (tablet, smartfóny, notebook, atď.) pre vykonávanie svojej funkcie v organizácii.

BYOD – Bring Your Own Device pre organizáciu znamená:

 • Systém a bezpečnosť pre riadenie prístupu mobilných zariadení vo vlastníctve návštevy či zamestnanca.
 • Prispôsobivú a riadenú Wi-Fi, zjednodušenie autentizácie, automatickú autorizáciu.
 • Úspory v oblasti nákladov na obstaranie a servis koncových staníc v majetku organizácie.
 • Automatické profilovanie, rýchla kontrola a prístup.
 • Bezpečné oddelenie a prevádzku firemných aplikácií a obsahu.

Infraštruktúra dátových centier a Cloud

Architektúra tohto riešenia stavia na systémovej a sieťovej infraštruktúre a rozširuje ich o riešenia vysokej dostupnosti, centrálnych dátových úložísk, o prostriedky pre rozdeľovanie záťaže a výkonu, virtualizáciu na úrovni siete a serverov a o centrálne zálohovanie a archiváciu.

Zabezpečíme:

 • Firemné aplikácie dostupné odkiaľkoľvek.
 • Žiadne starosti s preťažením serverov.
 • Žiadne starosti s miestom v dátovom centre.
 • Nulové investície do výpočtového výkonu – možno odoberať len to, čo práve potrebujete.
 • Dáta centralizované a v bezpečí.
 • Opatrenia podporujúce nepretržitú prevádzku dátových centier.

Infraštruktúra koncových staníc

Infraštruktúra koncových staníc je súborom technických nástrojov, prostriedkov a prevádzkových postupov, ktoré minimalizujú problémy s pracovnými stanicami užívateľov a súčasne znižujú prevádzkové náklady spojené s ich správou, údržbou a licenciami. Realizujeme tiež náhradu fyzických staníc za virtuálne.

Hlavné prvky sú:

 • Centrálna správa.
 • Podpora virtuálnych pracovných staníc (Virtual Desktop Infrastructure).
 • Redukcia prevádzkových nákladov a nákladov na energie.
 • Rýchlosť realizácie zmien a jednoduchá náhrada chybného koncového zariadenia.
 • Vyššia bezpečnosť dát a informácií.

Klienti

Energotel Unicredit Bank KIA Motors

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM