Výskumné a inovačné projekty

ADUCID®

Aducid® ADUCID ® prináša inováciu, ktorá spočíva najmä:

Na túto technológiu bola v roku 2007 podaná patentová prihláška na Úrade priemyselného vlastníctva. V roku 2008 bola podaná žiadosť o dotáciu na financovanie medzinárodnej patentovej prihlášky v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácie - program INOVÁCIA - Projekty na ochranu práv priemyselného vlastníctva (identifikačné číslo projektu : 4.1 INP01/056)

Viac informácií o projekte je k dispozícii na webových stránkach: http://www.aducid.com a http://www.peig.cz

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM