Filantropia

Už v roku 2008 sa ANECT zaviazal vytvoriť komplexnú stratégiu zodpovedného správania voči prostrediu a spoločnosti. Preto sme sa rozhodli aktívne podporovať organizácie aj jednotlivcov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Prvým krokom v tejto stratégii bolo vytvorenie Rady fondu ANECT (RFA), zloženej zo zamestnancov.

Hlavným zmyslom a stratégiou RFA bolo od začiatku pomáhať najmä v oblasti sociálnej tak, aby dary smerovali do projektov s dlhodobým účinkom a čo najdlhším efektom.

Od roku 2008 bolo prijatých takmer 300 žiadostí, z ktorých bolo schválených viac ako 200.

TJJ Lucky Drásov

TJJ LUCKY Drásov sa venuje parkúrovému jazdeniu, drezúre a voltiži (tj. akrobacia na neosedlanom koni). Tento jazdecký oddiel vznikol v roku 1993. Klub nájdete uprostred obce Drásov (49.3319447N, 16.4787839E), vo dvore domu č. 47. V súčasnej dobe má 48 členov a to prevažne z radu detí.

Rada fondu ANECT dlhodobo podporuje činnosť tohto jazdeckého oddielu, pretože klub významne prispieva k činnosti mládeže v obci i v regióne. Oddiel spolupracuje tiež s handicapovanými deťmi, ktoré sa môžu venovať paravoltiži.

Fotogalerie

Klub sa pýši celou radou reprezentantov ČR z radov cvičencov i koní. Členovia sa pravidelne zúčastňujú Majstrovstiev Európy i Majstrovstiev sveta a sú držiteľmi celej rady titulov Majstrov ČR. Medzi najvýznamnejšie akcie klubu patrí seriál parkúrových závodov Anect cup a ďalej Anect-voltižnej série, táto akcia podporuje voltiže a paravoltiže v našej republike.

V roku 2015 ANECT pomohol vybudovať nájazdovú rampu pre uľahčenie nasadania hendikepovaných klientov na kone.

TJJ LUCKY Drásov za podpory RFA každoročne usporadúva akciu nazvanú „Vysvedčenie u koní“, pri ktorej majú zamestnanci ANECTu a ich blízki (hlavne deti) možnosť stráviť odpoludnie s koňmi.

V rámci tejto spolupráce prebehla v septembri 2017 akcia “SPOJENÍ POHYBU ČLOVĚKA S KONĚM”, ktorá bola klubom usporiadaná v rámci európskeho týždňa športu (www.sportvokoli.cz). Cieľom akcie bolo zapojiť čo najviac detí, ale i dospelých do pohybu spojených s prítomnosťou koní. Aktivity boli vhodné tiež pre handicapované osoby. Deti i dospelí sa mohli prejsť na koňoch a zoznámiť sa s prostredím a zázemím jazdeckého oddielu.

Rok 2018 sa niesol v znamení 25. výročia vzniku oddielu TJJ LUCKY Drásov i samotného ANECTu, toto dvojité výročie sme oslávili na koncerte kapely Lucie v pražskej Lucerne. Behom roku sa oddiel aktívne zapojil do vozenia handicapovaných detí, predovšetkým so združením ELPIS, ktoré ANECT rovnako dlhodobo podporuje.

Sme radi, že jazdecký oddiel TJJ LUCKY Drásov svojim fungovaním pomáha v rozvoju handicapovaných detí, tamojšej mládeže i výchove vynikajúcich koní a dúfame, že naša spolupráca vydrží i v ďalších rokoch a spoločne oslávime ešte veľa významných výročí.