Certifikácia

Sme držiteľom niekoľkých ISO certifikácií (ISO 9001, ISO / IEC 20000, ISO / IEC 27001 a ISO 14001), certifikácia Integrovaného systému riadenia, Systému riadenia kvality, Systému riadenia IT služieb, Systému riadenia informačnej bezpečnosti a Systému riadenia životného prostredia.

Ako jedna z mála spoločností v SR máme previerku na stupeň “Tajné”, ktorú udeľuje Národný bezpečnostný úrad a ktorá nás oprávňuje pracovať na citlivých projektoch naprieč odvetviami.

ANECT disponuje tímom špičkových odborníkov (tím SOCA) v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý je certifikovaný medzinárodnou autoritou Trusted Introducer.

Disponujeme vlastným testovacím laboratóriom, kde sú overované nové technológie, vyvinuté riešenia a prebieha tu tiež odborné vzdelávanie našich zamestnancov.

Vďaka vysokej profesionalite, odbornosti a kvalite produktov sme partnerom niekoľkých významných spoločenstiev na trhu komunikačných a informačných technológií. Partnerstvo s týmito spoločnosťami nám prináša istotu technologického rozvoja, radí naše zaradenie medzi špičku v oblasti vývoja ICT riešení a máme zabezpečené najlepšie možné nástroje pre vývoj. Spolupracujeme so špičkami v odbore, medzi ktoré patria spoločnosti Cisco, Check Point, F5, Microsoft, VMware, Symantec, IBM …

Podmienkou udelenia týchto partnerstiev bolo splnenie množstva náročných kritérií, ktoré overujú nielen naše odborné znalosti, ale aj praktické skúsenosti preukázané konkrétnymi realizovanými projektmi.

Našu vysokú profesijnú úroveň dokladajú aj osobné ocenenia našich kolegov.

 

Certifikáty našich špecialistov

CISSP

(Certified Information Systems Securtiy Professional) je prestížna certifikácia od združenia ISC2, ktorá držiteľovi zabezpečuje hlboký prehľad o bezpečnostných konceptoch a najlepšiu prax v odbore security. Certifikácia je zameraná na znalosti ôsmich oblastí, tzv. CBK (Common body of knowledge).

CCIE R&S

(Cisco Certified Internetwork Expert – Routing and Switching) je certifikácia od spoločnosti Cisco. Vlastníci certifikátu disponujú najlepšími znalosťami sieťového inžinierstva a vedomosťami o riešeniach Cisco.

CCIE Security

(Cisco Certified Internetwork Expert – Security) je certifikácia od spoločnosti Cisco. Vlastníci certifikátu disponujú najlepšími znalosťami v oblasti bezpečnosti ICT.

IPMA Level A®

(International Project Management Association, Certified Projects Director) je najvyšší stupeň nadnárodnej certifikácie udeľovaný asociáciou IPMA pre projektové riadenie. Jeho držiteľ musí preukázať skúsenosti s riadením portfólií alebo programov s ohľadom na stratégiu a biznis organizácie a musí zvládať riadenie manažérov projektov.

ITIL expert

Vyjadruje najvyššiu úroveň certifikátu pre metodológiu ITIL, ktorá sa zaoberá IT Service Managementom.

CISA

(Certified Information System Auditor). Certifikát pre auditované IT z pohľadu bezpečnosti a jeho držiteľ môže auditovať organizáciu práve z bezpečnostného hľadiska.

CGEIT

(Certified in the Governance of Webiz IT), čiže certifikát potvrdzujúci kompetenciu v riadení IT stratégií.

TOGAF

TOGAF, od The Open Group, je osvedčenou metodikou a rámcom pre vytváranie Enterprise architektúry, ktorú používajú popredné svetové organizácie pre zlepšenie efektivity podnikania. Ide o štandard Enterprise architektúry, ktorý zaisťuje konzistentné štandardy, metódy a komunikáciu medzi profesionálmi v oblasti Enterprise architektúry.

COBIT

COBIT je rámec vytvorený ISACA (Information Systems Audit and Control Association) pre správu a riadenie IT. Bol navrhnutý tak, aby slúžil ako podporný nástroj pre manažérov a umožnil preklenúť zásadný rozdiel medzi technickými problémami, obchodnými rizikami a požiadavkami na kontrolu. Celkovo zabezpečuje COBIT kvalitu, kontrolu a spoľahlivosť informačných systémov v organizácii, čo je tiež najdôležitejší aspekt pri celom modernom podnikaní.