Novinky

ANECT SK POŘÁDÁ SECURITY WORKSHOP

30.4.2014

ANECT SK POŘÁDÁ SECURITY WORKSHOP

Vážení obchodní partneri,
v mene spoločnosti ANECT a.s., ktorá prináša inovatívne komunikačné riešenia v rámci stredoeurópskeho trhu, si Vás dovoľujeme pozvať na pripravovaný Security workshop na tému zabezpečenie korporátnych sietí a dátových centier. Akcia je pripravená v spolupráci s našimi technologickými partnermi, spoločnosťou Cisco Systems, Inc. a INVEA-TECH a.s.

Spoločnosť ANECT a.s. má dlhoročné praktické skúsenosti s návrhom a implementáciou bezpečnostných technológií u našich zákazníkov. Radi sa s Vami o tieto poznatky podelíme.

Program:

9:00-9:30 Registrácia účastníkov
9:30-9:40 Uvítanie a úvod
Ivan Kúdela, Sales Account Manager ANECT a.s.
9:40-10:20 Nový model kybernetickej bezpečnosti v podmienkach reálnych hrozieb
Roman Janovič, System Engineer Manager, Cisco Systems Slovakia, s.r.o.
10:20-10:40 Riadenie prístupu užívateľov do dátového centra s využitím TrustSec SGT
Ladislav Nemec, Consultant, CCIE, ANECT a.s.
10:40-11:00 Zabezpečenie komunikácie medzi dátovými centrami
Jaroslav Belica, Consultant , CCIE, ANECT a.s.
11:00-11:15 Prestávka
11:15-11:30 Next Generation Monitoring a behaviorálna analýza dátovej komunikácie
Roman Čupka, Country Manager Slovakia, INVEA-TECH a.s.
11:30-11:50 Security Operations Center
Jiří Bartůněk, Expert Consultant, ANECT a.s.
11:50-12:05 ALU­CID®
Jiří Venhoda, Director of ALUCID®
12:05-12:30 Ukážky a diskusia
Ladislav Nemec, Consultant, CCIE, ANECT a.s.
Štefan Bežo, System Engineer, ANECT a.s.
12:30-13:30 Obed

V prípade Vášho záujmu prosím potvrďte Vašu účasť prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky do 10.5.2014.

ANECT organizuje prezentáciu Vidyo

 
ANECT a.s. organizuje dňa 28. 3. 2014  v hoteli Kempinski Hotel River Park v Bratislave prezentáciu VIDYO, cieľom ktorej je predstaviť moderný, inovatívny komunikačný nástroj pre vizuálnu biznis komunikáciu na diaľku, odkiaľkoľvek, s kýmkoľvek, od osobnej komunikácie, až po  vybudovanie Video Call Centra.
Prezentácia je pripravená v spolupráci s našim partnerom a technologickým inovátorom v oblasti videokonferencií, spoločnosťou Vidyo, Inc.

Koncept BYOD a služba Security Operations Center pohľadom spoločnosti ANECT

V utorok 4. februára 2014 prebehla v konferenčnom centre City v Prahe odborná konferencia s názvom Cyber ​​Security . Zaoberala sa predovšetkým aktuálnymi bezpečnostných hrozbami a rizikami v IT , ale aj o možných efektívnych cestách k zníženiu týchto rizík prostredníctvom moderných nástrojov na preventívnu ochranu. Účastníci konferencie sa tiež dozvedeli , čo všetko so sebou prináša pripravovaný kybernetický zákon, aké z toho plynú technické opatrenia, aký dopad to bude mať do praxe, čo sa skrýva v dátovej prevádzke, a ako ho účinne spravovať . V neposlednom rade sa potom dozvedeli aj to, aké nástroje pre bezpečnú ochranu podnikových sietí sú dnes k dispozícii.

Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti je postavený na dvoch princípoch a troch pilieroch. Prvou zásadou je minimalizácia zásahu do práv súkromnoprávnych subjektov, druhou individuálna zodpovednosť za bezpečnosť vlastných informačných systémov. Tri piliere tvoria :

1. bezpečnostné opatrenia

2. hlásenie kybernetických bezpečnostných incidentov

3. protiopatrenia

Na základe skúseností sa odhaduje , že technické zázemie spoločností a inštitúcií je z 80 % vybudované , avšak je potrebné dopracovať najmä procedurálnu bezpečnosť a zabezpečiť dostatok ľudských zdrojov. Vyššie uvedené sa pravdepodobne dotkne väčšiny štátnej správy, a tiež najvýznamnejších firiem komerčného sektora.

Spoločnosť ANECT, generálny partner konferencie, predstavila svoj ​​pohľad na dve oblasti, ktoré patria k tým najaktuálnejším:

Ako sa dostať bezpečne k realizácii konceptu BYOD ? Alebo 5+1 krok k bezpečnému BYODO ( Bring Your Own Device )

V súčasnej dobe využíva svoje vlastné "múdre " zariadenie , telefóny a tablety až 20 % zamestnancov. Veríme, že BYOD je príležitosťou, ako priniesť do organizácie úspory, a zároveň zvýšiť jej konkurencieschopnosť alebo efektivitu. Tento trend neustále rastie, preto je dôležité, aby spoločnosti a inštitúcie mali jasne nastavené pravidlá, za akých podmienok je možné tieto nástroje používať. Koncept BYODO v sebe totiž okrem úžasnej pohodlnosti a flexibility skrýva tiež celý rad závažných potenciálnych hrozieb a rizík, a to nielen z hľadiska IT bezpečnosti, ale aj z hľadiska práva, vplyvu na daňové aspekty a použitie licencií.

Odborníci ANECTu predstavili vo svojej prednáške nielen samotné technické riešenia bezpečného a pohodlného prístupu do siete, ale zároveň načrtli aj potrebné riešenia v oblasti právnej, daňovej, v oblasti správy mobilných aplikácií a pohodlnej autentizácie.

Služby Security Operations Center ( SOC )

Druhá prednáška spoločnosti ANECT sa zamerala na služby Security Operations Center ( SOC ).

Odborníci ANECTu sa tu venovali tomu , ako by mal fungovať monitoring bezpečnosti, nielen z hľadiska detekcie kybernetických útokov, ale aj z hľadiska následnej reakcie a väzby na požiadavky pripravovaného zákona o kybernetickej bezpečnosti. Je totiž dôležité uvedomiť si, že zákon síce nebude záväzný pre veľkú časť komerčných firiem, ale zároveň môže aj pre tieto firmy slúžiť ako veľmi dobrý vzor správneho riešenia. SOC je zjednodušene povedané " šikovným monitoringom " bezpečnostných udalostí, reaguje na tieto udalosti, poskytuje reporty a systematicky rieši nápravné opatrenia a zabezpečuje kontinuálne zlepšovanie.

Práve zabezpečenie kvalitných odborníkov na poli najrôznejších bezpečnostných technológií, navyše v režime 24x7x365, je pre väčšinu organizácií, či už v štátnej správe alebo v komerčnom sektore, veľmi komplikované. V kontexte prudko narastajúcich kybernetických hrozieb a zároveň množiacich sa požiadaviek (napr. pozri pripravovaný zákon alebo požiadavky na certifikáciu ISO) sa to však zároveň stáva kritickou potrebou . Služba ANECT SOC ( Security Operations Center ) zabezpečuje dodávky služieb: od dodávky rôznych SIEM nástrojov, cez ich previazanie na kritické aktíva, ďalej cez zabezpečenie pravidelných reportov, až po možnosť plného prevzatia aj reakčnej fázy v režime 24x7.

Zákon o kybernetickej bezpečnosti má nadobudnúť účinnosť na začiatku roku 2015. Pripravme sa teda v predstihu, a buďme v súlade so zákonom.

ANECT oslavuje 20 rokov

16.10.2013


ANECT oslavuje okrúhle jubileum, 20 rokov od svojho založenia. Na jeseň roku 1993 odštartoval len s piatimi zamestnancami, jeden zo súčasných najvýznamnejších českých a slovenských ICT systémových integrátorov, spoločnosť ANECT a.s, ktorá sa transformovala z podniku BGS partners CS, s.r.o . V súvislosti s týmto dôležitým míľnikom pripravila spoločnosť okrem iného novú webovú prezentáciu, v ktorej predstavuje inovované produktové portfólio.

Od roku 1993 ANECT postupne získaval na sile, naberal skúsenosti a vyrástol v kľúčového miestneho hráča na poli ICT riešení a služieb. V roku 1995 získal prvú prestížnu zákazku pre veľký finančný dom, ktorá trvá dodnes. ANECT je tiež popredným poskytovateľom služieb v sektore verejnej správy, kde pôsobí na niekoľkých ministerstvách ako dodávateľ rozsiahlej ICT infraštruktúry.

"Od začiatku som viedol firmu a zamestnancov tak, aby sme poskytovali čo najkvalitnejšie služby na vysokej odbornej úrovni, a zároveň, aby sme nikdy nestratili zo zreteľa konečný prínos a úžitok pre zákazníka. Skutočnosť, že ANECT existuje už 20 rokov, je pre mňa veľmi povzbudzujúca a ďakujem všetkým, ktorí sa na úspechoch a zotrvaní spoločnosti na špičke ICT odboru v Čechách a na Slovensku podieľali. V neposlednom rade ďakujem všetkým zákazníkom za dôveru a predovšetkým za úprimnú a kritickú spätnú väzbu, ktoré ANECTu pomáhajú reagovať na meniace sa potreby a požiadavky predovšetkým tam, kde realizujeme nové netradičné a inovatívne riešenia. To nám umožňuje kontinuálne zlepšovať našu ponuku a byť pre našich zákazníkov nielen dodávateľom, ale aj dôveryhodným a užitočným partnerom," uviedol Miroslav Řihák, predseda predstavenstva spoločnosti ANECT.

V súčasnej dobe plánuje ANECT osloviť trh s revolučným riešením užívateľskej autentizácie bez hesiel. Vlastná vyvinutá technológia ALUCID ® sa zakladá na intuitívnom prihlasovaní, ktoré je chránené silnou asymetrickou kryptografiou, a až troj-faktorovou lokálnou ochranou.

Počas svojho pôsobenia získal ANECT mnohé ocenenia. Neustále tiež prehlbuje svoje kompetencie a certifikácie, ktoré ANECT oprávňujú vo svojich riešeniach využívať najmodernejšie technológie. Spoločnosť ANECT koná vždy v súlade so zákonmi. Vysoká profesionalita v kombinácii so zásadami bezúhonnosti a etiky vedie k vysokej dôveryhodnosti v podnikaní spoločnosti. Ctíme princípy etického kódexu a dodržiavame pravidlá politiky integrovaného riadenia.

ANECT sa zúčastnil seminára Virtualizácia a Cloud

27. 9. 2013

ANECT na seminári Virtualizácia a Cloud prezentoval svoje riešenia pre oblasti virtualizácie podnikovej infraštruktúry a bezpečnosti elektronickej identity prostredníctvom technológie ALUCID ®. Seminár sa konal 25. septembra 2013 v pražskej City Tower.

Spoločnosť ANECT reprezentovali Tomáš Treitner, Business Development Manager so zameraním na Infraštruktúru ICT a Petr Hummel, konzultant v oblasti ICT bezpečnosti zo sekcie ALUCID. V dvoch blokoch ANECT predstavil efektívny spôsob virtualizácie infraštruktúry prostredníctvom produktov spoločnosti CISCO a revolučný pohľad na spôsob riešenia užívateľskej autentizácie pomocou technológie ALUCID ®.

"V súčasnej dobe sa intenzívne venujeme ďalšiemu rozvoju produktu ALUCID, ktorého uplatnenie vidíme najmä v oblasti ochrany elektronických identít v cloudových službách. Poskytovateľom cloudových služieb sme pripravení ponúknuť bezkonkurenčnú technológiu, ktorá zvyšuje bezpečnosť celého procesu autentizácie, a tým pozitívne ovplyvňuje dôveryhodnosť poskytovaných služieb," uviedol Petr Hummel.

ANECT je Gold partnerom spoločnosti CISCO, ktorá patrí k najdôležitejším technologickým dodávateľom pre ANECT. Portfólio produktov CISCO nasadzuje do širokej škály riešení všetkých oblastí, v ktorých ANECT pôsobí a ani užívateľská autentizácia nie je výnimkou.

Archív noviniek