Inovace

inovace v ANECTu

Inováciami v ANECTu žijeme

V každodennej práci hľadáme, ako inovovať a zjednodušiť služby tak, aby zákazník získal čo možno najväčší úžitok. Nájdeme si ale tiež čas na hľadanie nápadov, ktoré uľahčia našu prácu, vylepší naše riešenia, prinesú konkurenčnú výhodu a alebo dokonca budú rozdielovú inovácií, ktorá ANECT zásadne posunie na ICT trhu, vrátane toho globálneho.

Idea 4 Innovation

Inovácia môže v ANECTu v rámci firemného programu Idea 4 Innovation (i4i) hľadať každý zamestnanec, bez ohľadu na pozíciu, pracovné zaradenie či odbornosť. Vyhradili sme na to každému z nás čas a jednotlivé nápady (hypotézy) pravidelne vyhodnocuje vedenie spoločnosti. Úspešné nápady uvádzame do života, vážime si ale všetkých nápadov. Odvaha ísť do toho s tým, že bude nápad zamietnutý, nestrácať energiu, motiváciu a hľadať ďalej, to je základ inovácie.

Za dva roky existencie sme v i4i odbavili už 87 nápadov a 10 z nich sme uviedli do života. Sú medzi nimi malá ale dôležitá interné zlepšenie, napr. elektronická evidencia služobných ciest, ale aj nové služby ANECTu, ktoré ponúkame zákazníkom. Spomeňme napr. SOCA Risk Management, Skype4Business Monitoring Tool, naša Trieda (Truly Integrated Datacenre by ANECT) a ďalšie.

Cez tretinu nápadov, 34 , sme preskúmali a rozhodli sa ich ďalej nerozvíjať. Napriek tomu ich autori hľadajú a prichádza znovu a znovu. To je najlepší výsledok, ktorý sme si mohli priať.

Innovate or Die

Innovate or Die (Iod) nie je len marketingové heslo, ale základ fungovania ICT firiem (a nielen ich). Aj preto je to súčasne názov nášho druhého inovačného programu, v ktorom hľadáme skutočne rozdielovú inováciu. Vybraná skupina zamestnancov s najväčším nadšením pre inovácie v ňom s pomocou externej špecializovanej spoločnosti a metódy Human Centric Desing hľadá a overuje nápady na nové služby ANECTu, ktorými dobyjeme svet. Aj tu mnoho zaujímavých hypotéz s rešpektom zamietneme, len aby sme urobili miesto ďalším. Inšpirujeme sa u zákazníkov, odborníkov, nadšencov, pripravujeme storyboardy, prototypy. Bavíme sa, ale myslíme to vážne.

V programe Iod sme posúdili viac ako 200 hypotéz, 26 bolo detailne rozpracovaných, z nich 9 inovačné tím vybral pre prezentáciu vedenie spoločnosti a  4 uspeli. Tieto štyri v ďalšej fáze Iod projektu overujeme a prototypom a z jednej z nich už máme novú službu, ktorá pomáha zákazníkovi. Práve začíname meniť svet!

“S ANECT na rozvoji inovačného programu spolupracujeme takmer dva roky a je skvelé vidieť, že chápe tú najpodstatnejšia vec, inovácie nestačí chcieť, ale musí sa robiť! Bez podpory manažmentu a akcionárov by to samozrejme nikdy nešlo. Pravidelne sa stretávame s tímom zohraných ľudí, ktorí sa rovnako ako my teší z pokroku a výsledkov … “

Ondřej Moravec, Chief Delivery Officer and Partner

Direct People