Informačná & kybernetická bezpečnosť

Efektívna bezpečnosť musí rovnomerne pokrývať niekoľko dimenzií. Bezpečnosť nezaistíte iba spoliehaním sa na preventívne opatrenia. Je nutné mať pripravené nástroje, procesy a ďalšie zdroje pre oblasti predikcie hrozieb, detekcie útokov a reakcie na incidenty, a to vrátane ich včasného riešenia. Zmysel má vyvážené riešenie najväčších rizík.

Bezpečnosť vnímame ako prepojenie procesov, technológií a ľudí.

ICT-bezpecnost