Firemná filantropia

ANECT, a.s. každoročne vyberá a podporuje projekty neziskových a dobročinných organizácií. Od januára 2008 máme zriadený vlastný FOND ANECT a.s., do ktorého pravidelne vkladáme finančné prostriedky. Rada Filantropie ANECT, a.s., pozostávajúca zo zamestnancov spoločnosti, potom na základe konceptu spoločenskej zodpovednosti rozdeľuje tieto prostriedky medzi jednotlivé projekty.

Prispievame nemocniciam, ústavom mentálne postihnutých, telesne postihnutým a združeniam venujúcim sa onkologickým pacientom. Okrem zasielania finančných prostriedkov a poskytovania ICT sa snažíme, aby naša pomoc bola konkrétna a aby sa do nej zapojili naši zamestnanci. Preto napríklad:

Jedným z novo vybraných projektov je projekt občianskeho združenia Dlouhá cesta s názvom „Niesi sám". Tento projekt sa snaží o vybudovanie vyškolenej siete dobrovoľných poradcov z radov rodičov a príbuzných, ktorí prežili smrť svojho dieťaťa a napriek tomu sa rozhodli znovu žiť a pomôcť ostatným.

Dôležitá a samozrejmá je pre nás aj starostlivosť o našich zamestnancov, obchodných partnerov a v neposlednom rade o našich zákazníkov. Pre nich a ich rodiny usporadúvame pravidelné letné športové akcie s celým radom atraktívnych aktivít pro dospelých a deti a vianočné večierky plné zaujímavých prekvapení.

Ak si nás želáte kontaktovať, použite túto emailovú adresu: fond@anect.com

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM