Enterprise architektúra

Enterprise architektúra vytvára súlad medzi požiadavkami biznisu, automatizáciou ICT, robotizáciou procesov a samotnou ICT infraštruktúrou. Design je postavený na skutočných potrebách, zvyšuje výkonnosť riešenia a optimalizuje vynaložené zdroje do ľudí a technológií. V maximálnej možnej miere tvorí otvorené, modulárne a flexibilné prostredie, postavené na moderných technológiách a maximálnej automatizácii spracovania požiadaviek a prevádzky.

enterprise-architektura