awow

Riešenie pre jednoduchšiu online spoluprácu firiem a organizácií. AWOW je collaboration brand, pod ktorým predstavujeme naše collaboration služby postavené na cloudovom základe.

Ako všetko okolo nás, i nástroje pre komunikáciu a spoluprácu prechádzajú neustálym vývojom. Preto prichádzame s novými možnosťami vzdialenej spolupráce v najmodernejšom balení. Balení, ktoré nie je len o technológiách, ale súčasne svojim zákazníkom ukazuje, ako má moderná spolupráca správne vyzerať (a ako si môžu zaistiť i vlastnú všadeprítomnosť, pokiaľ svoju spoluprácu zdigitalizujú).