Vybudování privátního cloudu na technologii TIDA COMPLETE

Zadáním klienta bylo vybudovat privátní cloud, v rámci kterého by mohl konzumovat veškeré služby prostřednictvím servisního katalogu. Chtěl také zajistit billing a reporting.

Celý projekt jsme koncepčně postavili na našem řešení, kterým je TIDA Enterprise. Z technologického hlediska se jedná o softwarově definované datové centrum s označením 4.0.

Hlavní výhody, které zákazník získal?

Jde se o velmi robustní systém s obrovským výkonem, který zkracuje deployment z hodiny na minuty.

Uživatel si vytváří celé prostředí sám. Nemusí již žádat infrastrukturní oddělení o sítě, ale v rámci instalace aplikace si je automaticky vytváří sám. Dochází také k nastavení životního cyklu a po jeho ukončení si systém automaticky uvolní veškeré systémové zdroje a smaže sítě.

Nasazený billingový a reportovací systém predikuje a reportuje náklady spojené s projektem, tedy s vytvořením aplikace.