Vybudování Národního datového centra a infrastruktury sdílených služeb

„ANECT je náš dlouhodobý implementační a servisní partner v oblasti datových center a bezpečnosti. S jeho pomocí jsme vybudovali Národní datové centrum, infrastrukturu sdílených služeb i Security operations center. O kvalitách řešení a podpory svědčí například to, že start transakční části EET v prosinci roku 2016 proběhl bez jakýchkoliv problémů i přes masivní DDoS útoky na naši infrastrukturu.“
vladimir-dzurilla
Vladimír Dzurilla
generální ředitel, SPCSS

Naše spolupráce se Státní pokladnou Centra sdílených služeb, s. p. (do roku 2015 součást Státní tiskárny cenin,      s. p.) trvá od roku 2009. Jsme partnerem ve výstavbě a provozu Národního datového centra, který byl původně postaven pro aplikaci Státní pokladna a pro systém Servicedesk s call centrem.

S rozvojem IT požadavků rezortu Ministerstva financí se Národní datové centrum stalo platformou pro sdílenou infrastrukturu státní správy. Nyní hostuje a poskytuje služby nejen samotnému MFČR, ale i Finanční správě, UZSVM, SZR, MVČR, NKU a dalším organizacím.

Velkou výzvou byla pro SPCSS příprava na provozování transakční části EET. Pomáhali jsme připravit infrastrukturu na enormní zátěž a na časté útoky z internetu – navíc musela být v rekordně krátkém čase provedena implementace. Infrastruktura SPCSS po startu EET odolala a obstála na jedničku.

Národní datové centrum je součástí kritické infrastruktury státu, a proto vyžaduje nadstandardní zabezpečení. Právě v oblasti bezpečnosti jsme spolupracovali na vytvoření Security operation center, včetně implementace SIEM systému a příslušných procesů.

Toto vše probíhalo v náročném období SPCSS, kdy došlo k odštěpení od STC a mnoha personálním změnám. Podíleli jsme se pak na vytvoření bezpečnostního a provozního monitoringu Národního datového centra a i nadále zajišťovali servisní služby, které jsou spolehlivou oporou pro provozování sdílené infrastruktury.