Podíleli jsme se na vývoji aplikace „Památkový katalog“

Památkový katalog je nový systém evidence památek, na jehož realizaci se podílíme a který vznikl jako náhrada zastaralých a neintegrovaných aplikací. Jednalo se o inovativní projekt, kde na jednom portálu naleznete komplexní údaje ke kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a nově také k dalším hodnotným objektům, kterých se zájem památkové péče dotýká. To vše integrované s metainformačním systémem MIS (který ANECT kompletně vyvíjí), geografickým systémem, informačním systémem o archeologických datech a seznamem literatury k objektu.

Naší rolí je i nadále rozvíjet metainformační systém, ve kterém jsou uloženy kompletní dokumenty, mapy a fotografie k evidovaným movitým i nemovitým památkám v ČR. A rozvoj integračního rozhraní mezi jednotlivými systémy s číselníky.