Kritická infrastruktura státu

„Infrastruktura Ministerstva práce a sociálních věcí je součástí kritické infrastruktury státu a jsou na ni životně závislí statisíce obyvatel. Z toho důvodu potřebujeme spolehlivého partnera, který zajistí, že datová centra, celá síť WAN a komunikační infrastruktura fungují na 100%. Dlouhodobě spolupracujeme s ANECTem v oblasti servisu a rozvoje komunikační, systémové infrastruktury a bezpečnosti a tato spolupráce pro nás představuje stabilitu a spolehlivost.“
Bc. Karel Svítil
Zastupující ředitel odboru ICT, MPSV

Pro MPSV zajišťujeme služby dohledu, provozu a údržby rozsáhlé WAN sítě čítající přes 300 lokalit po celé ČR. Jsme zodpovědní za rozvoj části datových center a za správu bezpečnostního perimetru. Dále se podílíme na rozvoji komunikační a systémové infrastruktury, která je ve vlastnictví MPSV, a to včetně Úřadů práce a státního úřadu inspekce práce.

Další důležitou oblastí spolupráce je bezpečnost, kde došlo za poslední dva roky k pozitivnímu vývoji. Zajišťovali jsme implementaci zabezpečení LAN sítí (802.1x), šifrování komunikačních toků a webový aplikační firewall.

S naší pomocí má MPSV jako jedno z prvních ministerstev zajištěnou ochranu proti malwaru, ransomwaru a    O-day útokům. Dále zajišťujeme služby log managementu bezpečnostních událostí, SOC služby, řízení rizik a bezpečnostních incidentů.