Spolupracujeme již 25 let

“We see the ANECT company as a long-term and reliable business partner for the ICT field. Our cooperation has been lasting for 25 years. To us, the services provided are one of the basic building blocks we rely on during our business activities. At a time when we were dealing with supplier management issues, ANECT came up with an efficient concept, and we delegated the Prime Coordinator service to ANECT. ANECT supports us also within the TMS services. ANECT provides services always in the agreed scope and within the required SLAs. Our cooperation has a positive impact on the quality of services and thus contributes to the overall satisfaction of our clients.”
Pascal Lamau
Chief Technology Officer
2017

Transformace NSM (Network Security Monitoring) služby do SOCA (IPS, WAF, Anti-DDoS)

Transformace služby Network Security Monitoring ve službu SOCA, poskytující dohled a reakci nad bezpečnostními událostmi, generovanými nástroji WAF (Web Application Firewall), IPS (Intrusion Prevention Systém) a DDoS (Distributed Denial of Service).

2016

Realizace externích zón KB (zabezpečení propojení)

Realizace zabezpečení komunikace KB se spolupracujícími subjekty, připojenými v tzv. externích zónách. Po realizaci zařazení do služeb PCO

IBIS (síť a procesy)

Návrh a realizace nového datového centra KB, které je využíváno pro poskytování služeb v celém koncernu Societe General. Kromě vlastní realizace byly navrženy a implementovány procesy podpory podle konceptu PCO se specifiky, plynoucími z mezinárodního charakteru spolupráce.

2015

LAN Renewal (CKB)

Obměna HW pro switching a routing v LAN poboček CKB. Tato obměna byla vynucena především morálním zastaráním použitého hardware a byla spojena i s prověřením architektury, výběrem nových řad a typů HW.

Aplikační firewall na kterém je postavena SOCA

Realizace ochrany vnějšího perimetru KB pomocí aplikačních firewallů, umožňující přesně cílenou ochranu kritických aplikací KB. Tyto FW následně zařazeny pod službu SOCA (Security Operations Center by ANECT)

dodnes: Pobočky budoucnosti (Digital Signage)

Design a postupná realizace konceptu Pobočky budoucnosti KB. V tomto konceptu využíváme řešení Digital Signage společnosti Stinova k centrálně řízené distribuci marketingového obsahu na zobrazovací jednotky v pobočkách KB.

2014

Realizace bezdrátové sítě v CKB a WAN (tj. všude) – také se stále rozšiřuje

Realizace WiFi připojení v KB započala projektem pokrytí WiFi signálem v zasedacích místnostech centrálních budov KB. Následně je tento vyzkoušený způsob roll-outován i do poboček ve WAN síti a využit i pro projekt poboček budoucnosti.

Stěhování Datového centra

Řešena potřeba přestěhování datového centra KB z centrální pražské lokality bez narušení provozu IT KB. Stěhování bylo spojeno i s obměnou některého typu HW. ANECT řešil stěhování DC včetně zajištění vlastního fyzického stěhování, rezervace dostatečného množství náhradních dílů pro případ jakékoli neočekávané situace

2013

JOA 2

Tvorba procesní dokumentace pokrývající oblast TELCO podle principů a pravidel KB, která slouží pro interní užití KB při přidávání/změně dodavatelů pro TELCO oblast.

Network Security Monitoring (SOCA start) – nahrazeno rokem 2017

Služba bezpečnostního dohledu sítě (NSM), vystavěná nad produktem Cisco MARS, poskytující reporty o způsobu využití sítě při práci s kritickými aplikacemi KB. Služba poskytuje měsíční reporty chování a slouží jako základ pro bezpečnostní monitoring

Poskytování služeb i do KB SK (pobočky Bratislava a Košice)

Spolupráce na integraci Komerční banky Slovensko do Komerční banky ČR. V tomto projektu byl rozšířen koncept PCO na Slovenské lokality KB, včetně specifik, daných potřebami lokálního on-site supportu a specifik, daných odlišnými technologiemi.

2012

Datacenter Network Renewal

Obnova HW v oblasti Routing a především switching v datových centrech KB. Obnaova byla vynucena především morálním zastaráním použitého HW, byla ale využita i pro prověření aktuálnost designu.

2008

PCO (Primární koordinátor)

PCO, neboli Primární koordinátor, je koncept, který jsme zrealizovali v KB za účelem vybudování efektivního systému podpory provozu v oblasti TELCO. Založen je na aplikaci principů ITIL v oblastech IT Service Management a Infrastructure Management.

ANECT v tomto systému podpory zaujímá centrální koordinační roli a koordinuje a řídí všechny dodavatele KB v oblasti TELCO.  Koncept má jasnou a transparentní cenotvorbu služeb.

ANECT dále hraje roli i jednoho z tímto systémem služeb řízených dodavatelů v oblasti Telco Managed Services (TMS). V jistém smyslu tedy ANECT řídí a kontroluje také sám sebe.

PCO zastává důležitou roli v oblasti Governance IT služeb pro TELCO.

PCO je základem i pro rozvoj dalších služeb, například v oblasti IT bezpečnosti nebo marketingu.

Průběžné zlepšování a rozšiřování služeb PCO – také se stále rozšiřuje

Koncept PCO, vybudovaný v roce 2008 je do současnosti objektem neustálého zlepšování a rozšiřování. Koncept je otevřený jak novým službám, tak nových dodavatelům KB pro oblast TELCO. Rozšiřuje se i do dalších oblastí, jako např. oblast bezpečnosti nebo marketingu.

2007

Kompletní redesign bankomatové sítě (do teď se provozuje)

Redesign přinesl nový způsob komunikace ATM KB s poskytovatelem služeb (Global Payment Europe) s možností, aby KB využívala tento komunikační kanál k práci se zákazníkem. ATM může zobrazovat obsah, řízený KB. Kromě vlastního redesignu připojení byly i nastaveny procesy podpory provozu, které se následně staly zárodkem Telco managed services, poskytovaných PCO