Společně jsme vybudovali jedno z největších kontaktních center v ČR

Při povodních v roce 2002 došlo ke zničení kontaktního centra ČP. Společně se nám v rekordním čase podařilo vybudovat zcela nové kontaktní centrum postavené na nejnovějších technologiích. Jedná se o jedno z největších kontaktních center v ČR.

Právě technologie umožňuje uvést business modely do praxe a obsloužit tak miliony požadavků ke spokojenosti koncových klientů. Požadavky jsou v hlasové i textové formě zpracovány v jednotné frontě a to s maximální efektivitou. Jednotná fronta ulehčuje operátorům práci a mohou se tak více věnovat potřebám klientů. Zvyšování kvality služeb je kontinuální snaha, při které je třeba využít jakýkoliv prostor pro zlepšení. Při striktních požadavcích na dostupnost je samozřejmě nutné spolupracovat s vnitřními systémy zákazníka.

V tak obrovském „organismu“ se neobejdeme bez Quality Managementu, který umožňuje konzistentní hodnocení kvality komunikace. ČP je v hodnocení velmi pokroková a je si vědoma toho, že spokojený operátor = spokojený klient.

Komunikace s KC může být pro každého subjektivní, neobejdeme se tak ani bez hodnocení ze strany klientů. Naše služby stále posouváme a přicházíme s inovacemi typu „Virtual Hold“, systémem, který za vás „počká“ ve frontě a když jste na řadě, zavolá vám zpět.

Společnou komunikaci napříč všemi pobočkami klienta nám usnadňuje naše collaboration technologie.

Mimo výše zmíněné pokrýváme také oblast bezpečnostních konzultací týkajících se šifrování koncových bodů, skenování zranitelností a řízení přístupu uživatelů na internet.