Výpočetní uzel pro kompilaci programového kódu

Požadavkem zákazníka bylo vyřešení zrychlení přenosu dat mezi diskovým úložištěm provozovaném v datovém centru a kompiléry kódu v budově společnosti. Namísto prostého navýšení rychlosti linky vznikl nápad na vytvoření kompilačního clusteru, umístěného přímo v datovém centru, co nejblíže uloženým datům. Z důvodu požadavku na výkon a podpoře grafických akcelerátorů (GPU) byl jako nejvhodnější model vybrán TIDA STACKHyperkonvergované řešení postavené na KVM a softwarově definovaném úložišti CEPH. Zároveň byl implementován nástroj OpenStack pro snadnou správu a řízení celého klastru a jednotlivých virtuálních strojů.

Hlavní výhody, které zákazník získal?

Zákazník získal velice výkonné a robustní prostředí, nezávislé na konektivitě mezi DC a budovou společnosti, které lze dále rozšiřovat. Zároveň získal nástroj pro administraci všech virtuálních komponent s možností snadného rozšíření o budoucí platformy, jako například kontejnerové prostředí Docker.