E-mailová
ochrana

Služba monitoruje příchozí a odchozí e-mailovou komunikaci, na kterou se soustředí stále větší počet útočníků a chrání uživatele proti bezpečnostním hrozbám, infekcím škodlivého kódu, ale i proti nevyžádané poště.

  • Využívá největší znalostní reputační databázi (škodlivých URL a domén).
  • Cloudové řešení bez nutnosti investice do vlastní infrastruktury.
  • Soulad s legislativními požadavky.
  • Snížení rizika napadení malware a ransomware.
  • Ochrana před ztrátou citlivých dat.
Ochráníme vaše uživatele i data před rostoucím počtem útoků, které často začínají v e-mailové schránce.
ANECT Managovaná služba E-mailová ochrana
To mě zajímá

Stačí vyplnit jednoduchý formulář, budeme vás co nejdříve kontaktovat.
Službou získáte
TECHNOLOGIE

Využíváme technologii Cisco Secure Email. Pro první úroveň služby je to konkrétně Cisco Secure Cloud Mailbox, pro druhou a třetí úroveň Cisco Secure Email Cloud Gateway.

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

Službu je možné rozšířit o:

  • E-mail security assessment (analýza stávajícího designu zabezpečení e-mailové komunikace).
  • Analýza možností integrace / migrace stávajícího řešení e-mail security.
  • Phishing kampaně (testování obezřetnosti uživatelů při práci s podezřelými e-maily).