Virtualizace

  • výkonnější správa a provoz IT a uživatelsky přívětivá
    možnost změn v konfiguraci
  • příznivé rozložení zátěže a využití výpočetních úkonů
    (serverů a dalších prvků IT struktury)
  • zmenšení nároků na prostor a odstranění nadbytečných
    kabelů v serverovnách
  • optimalizaci energetických nároků

Virtualizace

O činnostech a IT službách, které pro vás odvádí všichni vaši dodavatelé, byste měli mít dokonalý přehled.

V roce 2013 bylo dle odhadu, celosvětově 40 % desktopů virtualizovaných.

Všechny společnosti a instituce řeší v současnosti problém s obrovským nárůstem počtu serverů, které nutně potřebují k zajištění svého provozu a k fungování aplikací, které jsou nezbytné. Je důležité si uvědomit, že každý další kousek hardwaru v serverovně znamená nárůst nákladů jak na údržbu, tak i v oblasti lidských zdrojů. Pomocí virtualizace lépe zabezpečíte většinu takto provozovaných aplikací, než jak je tomu u fyzického hardwaru.

A navíc bez potřeby dalších rozsáhlých investic do zařízení.

Naše politika nezávislosti na technologiích nám dává přidanou hodnotu a důvěryhodnost při poradenství, konzultacích a realizacích projektů.

Virtualizace serverů

Virtualizace serverů

Virtualizace serverů umožňuje sdílení výpočetního výkonu vašich serverů definovanými virtuálními servery. Každý virtuální server může mít svůj vlastní operační systém a může být nezávisle na ostatních virtuálních serverech spravován a restartován. Virtualizace serverů šetří prostory v serverovnách a výrazně snižuje provozní náklady na jejich provoz. Schopnost rychle, snadno a přitom bezpečně přesunout virtuální stroj z jednoho serveru na druhý, je jedna z největších výhod virtualizace.

Díky virtualizaci můžete na jednom fyzickém serveru provozovat i několik desítek serverů virtuálních, a tím docílíte snížení nákladů na provoz informačních systémů a zároveň je to způsob jak spolehlivě spravovat vaše IT prostředí.

Produkty:
VMware vSphere
(kompletní balík služeb a produktů serverové virtualizace VMware - vCenter, vCenter Operation Manager, SRM apod.)
Citrix XenServer
Microsoft Hyper-V

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů

Každý uživatel desktopu je jiný a každý z uživatelů má jiné nároky na softwarové vybavení své pracovní stanice. Správci systémů mají často jen velmi malou kontrolu nad údržbou, správou a distribucí definovaného vybavení pracovních stanic. Bez možnosti centrální údržby, v situaci, kdy se počty uživatelů počítají na stovky a tisíce se pak časová náročnost jeví jako neřešitelná. Operační systém, aplikace a data mohou být oddělena od PC hardwaru a přesunuta do datového centra, kde mohou být centrálně spravována a zabezpečena.

To umožní vašemu IT oddělení poskytovat aplikace a desktopy všem definovaným uživatelům – kdekoli a kdykoli. Uživatelé k nim pak mohou vzdáleně přistupovat přes různá zařízení: tenký klient, notebook, stolní PC, mobilní telefon či tablet. Centralizovaná správa umožňuje například aktualizovat operační systém pouze jednou a následně jej distribuovat uživatelům podle jejich aktuálních nároků, s nejvhodnějším výkonem a požadovanou úrovní bezpečnosti. V současné době již technologie umožňují i dříve problémový přístup k virtuálním desktopům v režimu off-line.

Produkty:
VMware Horizon Suite (Kompletní balík služeb pro provoz koncových zařízení - Horizon View, Workspace, Mirage)
Citrix XenDesktop (správa virtuálních desktopů)
Citrix XenApp (virtualIzace aplikací a správa sdílených desktopů)
Microsoft Remote Desktop Services (terminálový provoz)
Microsoft VDI

Virtualizace ICT infrastruktury

Virtualizace ICT infrastruktury

Trendem poslední doby je možnost využít prověřená řešení z oblasti virtualizace serverů a desktopů a rozšířit virtualizaci na celou infrastrukturu. Uživatel se tedy v konečné fázi nemusí zajímat o to, na který konkrétní server se připojuje či jak je zajištěna síťová dostupnost. Ani o to na jakém diskovém poli se jeho data právě nachází. Cílem je uživateli poskytnout funkční služby bez ohledu na možné výpadky fyzických komponent infrastruktury. Řešení tohoto typu je známé pod označením Cloud.

Tato problematika je velmi široká a zahrnuje veškeré aspekty podnikové infrastruktury od řízení operací na fyzickém hardwaru až po správu autorizací a např. podporu řízení lidských zdrojů.

Software pro virtualizaci infrastruktury
VMware vCloud Suite (kompletní balík pro tvorbu jak privátních tak hybridních cloudových řešení)
VMware vSOM (softwarový balík pro dohled a optimalizaci procesů na infrastruktuře VMware vSphere)

chci konzultaci zdarma

Související oblasti spolupráce, které může ANECT nabídnout: Analýza stávající infrastruktury a návrhy doplnění, implementace produktů včetně zaškolení, servis, odborná podpora, konzultace, zajistíme jednotnou identitu a bezpečnostní politiku; pro zařízení neznámá pak vámi jasně definovaná přístupová práva (veškeré služby navazující na BYOD).

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM