Případová studie

Upgrade DC infrastruktury na prvky řady Cisco NEXUS

Upgrade DC infrastruktury na prvky řady Cisco NEXUS

ANECT v roce 2012 ve dvou etapách nahradil staré centrální prvky datových center zákazníka za zařízení Cisco Nexus. Cílem byl nejen samotný upgrade jádra sítě, ale především přechod na novou generaci zařízení, která jsou společností Cisco vnímána jako platforma pro moderní datová centra. Zařízení Cisco Nexus mají výrazně lepší výkonové i funkční parametry oproti síťovým prvkům, jejichž životnost pozvolna končila, poskytují navíc i ochranu budoucích investic zákazníka pro případy dalšího rozvoje datových center a reakci na nové trendy a požadavky.

V rámci projektu byly nasazeny prvky řad Nexus 7000, 5000, 2000 i virtuální Nexus 1000v. Součástí vícestupňového projektu byla podrobná dokumentace, rozsáhlé preimplementační i postimplementační testy a intenzivní postimplementační podpora po dobu jednoho roku. V náročném produkčním prostředí zákazníka byly nasazeny mnohé z moderních datacentrových technologií jako např. VDC, VPC+, FabricPath, OTV a mnohá další. Důraz byl přitom položen ne jen na prosté nasazení daných technologií, ale i na vyladění celkového prostředí tak, aby splňovalo vysoké nároky zákazníka na míru dostupnosti jednotlivých aplikací a rychlost konvergence sítě při výpadku jakékoliv z komponent.

V době realizace se jednalo o jednu z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších instalací této technologie ve střední Evropě u klíčového zákazníka z bankovního sektoru, využívající v maximální míře funkcionalitu celého řešení.


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM