Případová studie

Optimalizace nákladů na telekomunikační služby

Optimalizace nákladů na telekomunikační služby

Klient a počáteční stav nastavení služeb

Zákazníkem je stabilní a silná společnost poskytující finanční služby. Z důvodu úsporných opatření se rozhodla redukovat náklady na fixní a mobilní služby. V rámci analýzy jsme zjistili, že telefonní čísla reálně využívala pouze část služeb, na které měla dle smluvních ujednání nárok. Zároveň byly smluvní podmínky, nastavení služeb a zejména ceník služeb stávající smlouvy s telekomunikačním operátorem pro společnost značně nevýhodné.

Řešení a závěr

Na základě analýzy jsme vypracovali podrobný plán redukce a nastavení služeb a tarifů pro jednotlivá telefonní čísla společnosti. Se zákazníkem jsme diskutovali možné výjimky pro globální nastavení telekomunikačních služeb a kompletní specifikace služeb jsme projednali s poskytovateli. Po uzavření nové smlouvy s vybraným telekomunikačním operátorem jsme u zákazníka dosáhli úspor na telekomunikační služby přesahující 60 % jeho původních nákladů. Tato úspora pro zákazníka znamená snížení nákladů na telekomunikační služby v řádech milionů korun ročně.

Rádi Vám také pomůžeme. Bezplatnou analýzu telekomunikačních služeb ve Vaší společnosti poptávejte na telefonním čísle +420 271 100 100, nebo e-mailu sales@anect.com.


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM