Případová studie

Optimalizace a obnova datové sítě společnosti Teplárny Brno

Optimalizace a obnova datové sítě společnosti Teplárny Brno

ANECT byl vybrán společností Teplárny Brno pro řešení obnovy podnikové datové sítě a její optimalizace. V rámci poptávky bylo požadováno vypracování implementačního projektu pro dvě oddělení informační sítě s návrhem jejich vhodného propojení prostřednictvím informačních systémů společnosti a následná implementace řešení v prostředí zákazníka.

Konkrétní požadavky zákazníka:

Jednotlivé části realizace:

Významné přínosy pro zákazníka:

Pro přístup uživatelů do sítě prostřednictvím Wi-Fi ANECT definoval 3 typy oprávnění:

Závěry z pohledu společnosti ANECT:

Implementace přináší zákazníkovi jasnější přehled o infrastruktuře jeho sítě, kterou ANECT bude prostřednictvím dohledových a servisdeskových služeb nadále spravovat. ANECT síť osadil kvalitními prvky, které jsou podstatně spolehlivější než předchozí a jejichž životnost je mnohem delší. Definoval a nastavil bezpečnostní pravidla, která znemožňují přístup neoprávněného uživatele do interních systémů společnosti.

ANECT je připraven obdobné řešení implementovat i pro Vás. Pokud Vás naše řešení zaujalo nebo chcete-li vědět více, kontaktujte svého obchodního zástupce za ANECT, případně se na nás obraťte prostřednictvím kontaktního formuláře.


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM