Případová studie

Měření zatížení bezdrátových spojení

Měření zatížení bezdrátových spojení

ANECT byl vyzván jedním ze svých významných zákazníků ze sektoru veřejné správy k pomoci při optimalizaci WAN sítě, která byla tvořena několika desítkami lokalit. V každé z nich byla vždy jedna bezdrátová spojnice propojující dva směrovače.

Požadavky zákazníka:

Jednotlivé části realizace:

  1. Návrh měření s využitím technologie Netflow, která je součástí vybavení směrovačů Cisco.
  2. Nasazení dedikovaného serveru s nainstalovaným software Netflow.
  3. Nastavení směrovačů tak, aby provoz přijímaný a odesílaný přes bezdrátové spojnice popisovala technologie Netflow.
  4. Směrování Netflow dat na centrální stanici za účelem jejich uchování pro další zpracování.
  5. Příprava metriky pro vyhodnocení provozu na spojnicích a pro reporting.
  6. Sledování provozu a jeho vyhodnocení.
  7. Konzultace reportu zatížení bezdrátových spojnic.
  8. Prezentace Manažerského souhrnu rekapitulujícího a sumarizujícího informace z detailního reportu včetně porovnání sledovaných spojnic z různých pohledů.

Významné přínosy pro zákazníka:

Závěry z pohledu společnosti ANECT:

Využitím technologie Netflow ANECT významně zjednodušil způsob měření provozu WAN sítě a naplnil tak jeden ze svých hlavních cílů - využít inovativních postupů a technologií a zajistit tak vyšší užitek svým zákazníkům. V tomto případě ANECT zkrátil čas potřebný pro vyhodnocení provozu ve WAN sítích, urychlil celý postup optimalizace topologie WAN sítě, čímž přinesl zákazníkovi významnou úsporu nákladů na provoz celé jeho infrastruktury.

ANECT je připraven obdobné řešení implementovat i pro Vás. Pokud Vás naše řešení zaujalo nebo chcete-li vědět více, kontaktujte svého obchodního zástupce za ANECT, případně se na nás obraťte prostřednictvím kontaktního formuláře.


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM