Případová studie

Definice bezpečnostních standardů ICT

Definice bezpečnostních standardů ICT

ANECT získal zakázku na definici bezpečnostních standardů informační a komunikační infrastruktury pro jednoho ze svých významných zákazníků. Nové definice bezpečnostních standardů by měla přispět ke snížení obav ze zanedbání nebo nedodržení pravidel bezpečného provozu ICT infrastruktury, za současného dodržení všech zákonných povinností.

Požadavky zákazníka:

Původní stav zákazníka:

Jednotlivé části realizace:

Významné přínosy pro zákazníka:

Závěry z pohledu společnosti ANECT:

Práce ANECT má za následek zvýšení úrovně bezpečnosti ICT, které zbavuje organizaci resp. její řídící pracovníky obav ze zanedbání anebo nedodržení nejlepších aktuálních doporučení pro bezpečný provoz ICT či z nedodržování zákonů. Revidované standardy ICT bezpečnosti snižují rizika IT infrastruktury a dat spojená s vnějšími i vnitřními hrozbami společnosti.

ANECT je připraven obdobné řešení implementovat i pro Vás. Pokud Vás naše řešení zaujalo nebo chcete-li vědět více, kontaktujte svého obchodního zástupce za ANECT, případně se na nás obraťte prostřednictvím kontaktního formuláře.


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM