Provoz a řízení ICT

Servis a odborná podpora

Servis garantuje doby opravy HW závad v řádu několika jednotek hodin v nepřetržitém režimu 24/7 na celém území ČR a SR. Takto vysoké SLA plníme i díky rozsáhlé škále náhradních dílů z vlastních servisních skladů v Praze, Brně a Bratislavě.

Odborná podpora pak zajišťuje pravidelné, garantované a řízené činnosti, spočívající v předcházení poruchovým stavům a řešení každodenních požadavků provozu infrastruktury ICT.

 • Garantované lhůty opravy v řádech jednotek hodin.
 • Obnovení funkce zařízení po ztrátě systémových dat.
 • Servis identických dílů (= pouze jeden výpadek).
 • Zajišťujeme telefonickou, písemnou či místní podporu zákazníka při řešení opakujícího se problému s provozem servisovaných technologií.
 • Pravidelné poskytování informací o nových nebo stávajících produktech nebo technologiích souvisejících s provozem instalované technologie.

Monitoring infrastruktury a reporting

Služba monitoring infrastruktury a reporting je prvním krokem k zajištění vysoké dostupnosti, spolehlivosti, důvěryhodnosti a bezpečnosti dat a informací poskytovaných informačními a komunikačními systémy zákazníka. Společně s dalšími produkty (službami) jako servis, správa či odborná podpora vytváří komplexní systém garantující vysokou dostupnost informačního a komunikačního systému zákazníka. Reporting poskytuje informace bez přímé vazby na stav prostředí v reálném čase. Jedná se především o poskytování přehledových reportů, grafů se zobrazením průběhu měřených hodnot v historii, případně s indikací vývojového trendu měřené veličiny.

 • Servisní pohotovost 24/7.
 • Nepřetržitá fyzická přítomnost člověka pro příjem požadavků (žádný automat).
 • Vysoká odborná úroveň pracovníků poskytujících služby.
 • Poskytování pravidelných i ad hoc reportů z monitorovacích systémů.
 • Reporty lze plně přizpůsobit potřebám zákazník = velká flexibilita.

Řízení provozu třetích stran

V rámci této služby jsou využívány ITSM procesy, implementovány nástroje a řešeny aktivity spojené s efektivním řízením a koordinací IT služeb poskytovaných třetími stranami. Služba zajišťuje minimalizaci dopadů havarijních stavů a výpadků na provoz zákazníka a řešení uživatelských požadavků. Služba zřizuje jediné kontaktní místo (SPOC), poskytuje komunikační a eskalační rozhraní a zajišťuje sledování dodržování SLA a reporting koordinovaných služeb.

 • Zkrácení doby oprav.
 • Nepřetržitý provoz 24/7.
 • Snížení pracovní zátěže pracovníků provozu IT.
 • SLA pod nezávislou objektivní kontrolou.

Systém řízení ICT služeb (ITSM)

Systém řízení ICT služeb (IT Service Management - ITSM) umožňuje realizovat a řídit kvalitu IT služeb. ITSM se zaměřuje na sladění IT procesů s potřebami organizace, výroby a obchodu.

Nasazení ITSM se provádí dle dle mezinárodních norem a standardů, především podle doporučení ITIL (Information Technology Infrastructure Library, v současné době ITIL 2011 Edition) a standardů ISO / IEC 20000 (dříve BS15000), mezinárodní normy pro řízení IT služeb, vycházející z ITIL.

 • Efektivní využití finančních prostředků na provoz IT.
 • Spolehlivě fungující IT provoz, podporující všechny procesy a služby organizace.
 • Srozumitelnost, strukturovanost IT.
 • Jasná definice odpovědností provozních pracovníků.

Service Desk

Řešení zaměřené na podporu služeb řízení provozu IT v organizaci. Slouží k evidenci a řízení incidentů, problémů, změn a konfigurací.

 • Všechny požadavky a incidenty mají svého řešitele – průkaznost SLA.
 • Vše řešeno pomocí workflow.
 • Vše je zaznamenáváno.
 • Záznamy jsou auditovatelné a zpětně dohledatelné.

Optimalizace provozních nákladů ICT

Cílem produktu je snížení nákladů na provoz telekomunikačních služeb a služeb přenosového prostředí. První část řeší posouzení tarifikovaných telekomunikačních služeb, zejména za mobilní hlasovou a datovou komunikaci, pevné linky a internet.

Druhá část posoudí technické řešení přenosového prostředí organizace z pohledu technologie, přenosové kapacity, datových rozhraní, QoS a SLA.

 • Nezávislý pohled na poskytované služby.
 • Posouzení měsíčních a zřizovacích poplatků, smluvních pokut, smluvních odměn.
 • Návrh úsporných opatření a nových služeb řízení provozu včetně úpravy smluv.

Případové studie

Optimalizace a obnova datové sítě společnosti Teplárny Brno

Optimalizace a obnova datové sítě společnosti Teplárny Brno ANECT byl vybrán společností Teplárny Brno pro řešení obnovy podnikové datové sítě a její optimalizace. V rámci poptávky bylo požadováno vypracování implementačního projektu pro dvě oddělení informační sítě s návrhem jejich vhodného propojení prostřednictvím informačních systémů společnosti a následná implementace řešení v prostředí zákazníka.

více

Optimalizace nákladů na telekomunikační služby

Optimalizace nákladů na telekomunikační služby Zákazníkem je stabilní a silná společnost poskytující finanční služby. Z důvodu úsporných opatření se rozhodla redukovat náklady na fixní a mobilní služby. V rámci analýzy jsme zjistili, že telefonní čísla reálně využívala pouze část služeb, na které měla dle smluvních ujednání nárok. Zároveň byly smluvní podmínky, nastavení služeb a zejména ceník služeb stávající smlouvy s telekomunikačním operátorem pro společnost značně nevýhodné.

více

Klienti

Commerzbank Státní tiskárna cenin Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Komerční Banka Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Česká Pojišťovna Ministerstvo financí ČR
chci konzultaci zdarma

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM