Projektové řízení

Řízení projektů

Naše projektové řízení vnímáme jako službu s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. Jde o skupinu plánovacích, organizačních, motivačních a kontrolních činností, které provádíme za účelem dosažení zákazníkem stanoveného cíle či výsledku v rámci časových a zdrojových omezení a v očekávané kvalitě. Vycházíme přitom ze světových standardů, které jsme si sami ověřili v praxi, ať již v komerční sféře, nebo v oblasti státní správy. Našim zákazníkům tak pomáháme řešit situace, jako jsou:

 • Nedostatek vlastních kapacit projektových manažerů.
 • Efektivnější řízení rizik.
 • Zajištění vysoké profitability projektů.
 • Snížení nákladů na realizaci.
 • Týmová komunikace a reporting.

Pokud patříte k těm, kdo mají podobné problémy, nebo řešíte výpadek klíčových pracovníků, pak právě pro Vás je určena služba projektového manažera „na vyžádání“. Získáte kompetentního a kvalitního projektového manažera na dobu, kterou potřebujete, a se znalostmi odpovídajícími Vašim kritériím. Samozřejmostí je pro nás garance jeho zastupitelnosti.

Naši projektoví manažeři disponují obsáhlými znalostmi, ověřenými celou řadou certifikací (IPMA, PMI, PRINCE 2), které dlouhodobě zhodnocují na projektech nejen v rámci České republiky.

Řízení programů a projektového portfolia

Řízením programů a portfolia projektů podporujeme u našich zákazníků efektivnější plnění strategických cílů jejich organizace. Zákazníkům tak výrazně zvyšujeme návratnost investic do projektového řízení prostřednictvím implementace projektové kanceláře a procesů pro řízení a optimalizaci programu a portfolia.

Realizaci takové změny se skládá z několika kroků:

 • Analýza situace projektového řízení.
 • Návrh změn v oblasti procesů projektové kanceláře.
 • Návrh procesů v rámci programu a portfolia projektů organizace, implementace vhodných podpůrných nástrojů.
 • Konzultační podpora.

Zákazník tak získá:

 • Možnost modelovat své projektové portfolio a předcházet tak problémům spojeným s kontinuálním zajištěním produkce.
 • Lepší plánování a využívání zdrojů napříč všemi projekty.
 • Dynamický projektový controlling zakázek.
 • Efektivnější a komplexnější systém řízení rizik.
 • Podporu pro rozhodování o prioritách.

Poradenství v oblasti projektového řízení

Dobrý vztah s klientem je pro nás základní podmínkou úspěšné spolupráce. Proto se vždy snažíme spolupráci nastavit tak, aby ji bylo možné v libovolné fázi projektu vyhodnotit. Totéž platí i v oblasti konzultací k projektovému řízení. Klientům nabízíme konzultace v oblastech:

 • Systémové integrace a koordinace projektových portfolií.
 • Řízení programů a projektů.
 • Řízení kvality a rizik na projektech.
 • Predikce kapacitních potřeb a optimálního využití zdrojů.
 • Krizové řízení projektu.
 • Zavádění metodik projektového řízení a projektové kanceláře.
 • Vzdělávání projektového managementu.

Klienti

Komerční Banka Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Atlas Copco Devro
chci konzultaci zdarma

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM