ICT infrastruktura

Infrastruktura ICT

V rámci této skupiny služeb a řešení můžete počítat s našim certifikovaným týmem. Díky dlouholetým zkušenostem zvládneme implementovat i ta nejsložitější řešení pro moderní síťovou a systémovou infrastrukturu. Specifické znalosti a zkušenosti nabízíme také v řešení infrastruktury datových center a veřejných, privátních i hybridních cloudů, nebo v infrastruktuře koncových stanic.

Infrastruktura datových center

Datová centra patří k nosným pilířům ICT infrasturktury, proto při jejich budování využíváme špičkových technologií. Přístup uživatelů k jeho datům a aplikacím musí být vždy zajištěn s odpovídajícími parametry. K jejich zajištění využíváme topologii redundantních systémových zdrojů, replikaci dat a vytvoření scénářů pro zajištění kontinuity provozu. Nasazení automatizace v DC dále zajistí rychlejší a efektivnější zřizování nebo změny služeb DC.

Síťová infrastruktura

Spolehlivá síťová infrastruktura je v současné době nezbytným základem pro efektivní fungování jakékoliv společnosti. Nové směry v budování a řízení infrastruktury jako je Software Defined Networks (SDN) pronikají z oblasti datových center i do podnikových sítí a umožní efektivní správu a integraci s používanými aplikacemi.

Infrastruktura virtualizace koncových stanic

V rámci této skupiny služeb se Vám náš certifikovaný tým bude starat o údržbu softwarového vybavení na stanicích, aktualizaci operačního systému a aplikací, zálohu dat, konfigurace poštovních služeb atd. provozovaných v rámci virtualizovaného prostředí VDI.

Případové studie

Upgrade DC infrastruktury na prvky řady Cisco NEXUS

Upgrade DC infrastruktury na prvky řady Cisco NEXUS ANECT v roce 2012 ve dvou etapách nahradil staré centrální prvky datových center zákazníka za zařízení Cisco Nexus. Cílem byl nejen samotný upgrade jádra sítě, ale především přechod na novou generaci zařízení, která jsou společností Cisco vnímána jako platforma pro moderní datová centra.

více

Měření zatížení bezdrátových spojení

Měření zatížení bezdrátových spojení ANECT byl vyzván jedním ze svých významných zákazníků ze sektoru veřejné správy k pomoci při optimalizaci WAN sítě, která byla tvořena několika desítkami lokalit. V každé z nich byla vždy jedna bezdrátová spojnice propojující dva směrovače.

více

Klienti

Ministerstvo financí ČR Home Credit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Komerční Banka Teplárny Brno Janáčkova akademie muzických umění v Brně Ministerstvo kultury ČR ÚZSVM Valbek
chci konzultaci zdarma

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM