Výzkumné a inovační projekty

ADUCID®

Aducid® ADUCID® přináší inovaci spočívající zejména:

Na tuto technologii byla v roce 2007 podána patentová přihláška u Úřadu pro průmyslové vlastnictví. V roce 2008 byla podána žádost o dotaci na financování mezinárodní patentové přihlášky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace - program INOVACE - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (identifikační číslo projektu: 4.1 INP01/056).

Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách: http://www.aducid.com a http://www.peig.cz