Rada Filantropie ANECT

Rada je složena výhradně ze zaměstnanců společnosti ANECT. Rada Filantropie ANECT vybírá a řídí projekty vyplývající ze strategie firemního dárcovství společnosti, rozhoduje o rozdělování finančních prostředků jednotlivým projektům a příjemcům darů. Předkládá také vlastní návrhy na rozvoj firemního dárcovství. Zároveň navrhuje a organizuje akce dobrovolnického charakteru (komunitní dny, benefiční divadelní představení, odběry krve, vánoční besídky v ústavech, atd.).

Členové rady se této činnosti věnují dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Chcete-li napsat Radě Filantropie ANECT, využijte tuto emailovou adresu: rada.fondu@anect.com

Složení Rady Filantropie pro rok 2017

Aleš Mahdal

Florentina Brabcová

Ingrid Hrdinová

Ludmila Kučerová

Soňa Šnáblová

Tereza Olšovská