Filantropie

2016

Dětský domov Dolní Počernice

Podporujeme domov v jejich snaze o začlenění dospívajících dětí do společnosti. Konkrétně jsme přispěli Jakubovi, který dostal šanci žít a hospodařit po dobu studia VŠ ve startovacím bytě. Pomoc je určena na dovybavení bytu.

V růžovém sadu

Společnost V růžovém sadu poskytuje rukodělnou práci pro mentálně postižené lidi, kteří jinde nemají šanci na jakékoli uplatnění. Výrobky pocházející z jejich dřevařské dílny dosahují vysoké kvality a získaly mnoho ocenění. Kvalitní metodické vedení rozvíjí schopnosti každého klienta. Náš příspěvek směřoval na péči o pana Jirku, vyrábějícího krásné sluníčkokvé hodiny.

Jakoubek Navara

Po těžkém vstupu na tento svět si Kubík nese plno zdravotních komplikací především z důvodu nezralosti a komplikovaného porodu. Bojuje s dětskou mozkovou obrnou následkem těžkého krvácení do mozku, s epilepsií a mentálním postižením. I přes všechny komplikace je Kubík veselý, hodný a vnímavý chlapeček a naše pomoc mu umožní další nutné rehabilitace.

Martin L.

Pan Martin nevzdal boj s těžkou nemocí a vrací se do běžného života. Částečná ztráta sluchu je pro něj velkým handicapem a proto jsme mu pomohli zakoupit speciální sluchadlo, aby mohl nastoupit do zaměstnání.

Rodina Krouzova

Respitní pobyty jsou pro osamělou mámu tří postižených synů jedinou možností, jak aspoň na pár hodin v měsíci vydechnout a načerpat sílu na další dny, týdny, měsíce... Proto naše pomoc tentokrát směřuje na financování části těchto odlehčovacích pobytů.

Spolek Rarach

Pokračování v podpoře spolku, pořádajíco aktivity pro postižené a zdravé děti. Na nadcházející tábory potřebují nejrůznější vybavení, na které přispíváme.

Terezka Klapetková

Terezka trpí svalovou hypotonii, a proto navštěvuje 4x měsíčně fyzioterapeutku. RFA poskytla částku na fyzioterapii na období 6 měsíců.

Vojtík Schwarz

Těžce nemocný 9letý Vojtík od nás dostal příspěvek na muzikoterapeutický nástroj – Metalofon. Původně jsme chtěli přispět na rehabilitační pobyt v Adeli, ale chlapcův zdravotní stav mu pobyt bohužel neumožnil.

Helpless, o.p.s „Zeeland“

Společnost provozuje chráněné bydlení pro schizofreniky a lidi s postižením, jež jim neumožňuje žít samostatně. Náš příspěvek posloužil k vybavení zahradního domku nástroji a policemi.

Klub rodičů ELPIS – Nikolka

U pětileté holčičky se kombinují potíže s růstem a rozvojem řeči a celkově rozvoj mentálních funkcí vázne. Darované peníze budou využity k zaplacení pobytů organizovaných Elpisem.

Diahelp

Naše pomoc bude sloužit na zakoupení přijímače Dexcom G4, který sleduje v době spánku stav inzulínu nemocného, což je zejména pro děti nezbytné. Byly vybrány 3 malé děti nemocné cukrovkou typu A, kterým pomůžeme.

Věra L. se synem

Paní Věrce, která začala nový život po strastiplné minulosti, posíláme příspěvek na půlroční stravné a školné ve školce pro synka.

Terapeutický balíček pro Aničku Kordinovou

Maminka Aničky se na nás opět po odmlce obrátila s žádostí o podporu při rehabilitacích, které jsou potřebné pro dceřin život.

Školní družina v Hroznové Lhotě

Dětem jsme darovali vyřazený notebook pro zájmové aktivity.

Terezka Vargová

Terezka trpí těžkým neurologickým deficitem a její maminka potřebuje příspět na rehabilitační pobyt pro Terezku v Adeli Medical Center v Piešťanech na Slovensku.

Sbor Českobratrské církve evangelické ve Vršovicích

Sboru jsme poskytli vyřazený notebook, který ještě dobře poslouží pro vedení agendy, vydávání časopisu, zprotředkování přístupu k internetu pro potřebné členy a k dalším aktivitám.

Rodina Krejčíkova

Přispíváma na auto pro pěstounskou rodinu, která vychovává 8 dětí, z nich Daneček a Deniska jsou postižení a denně se musejí vozit do speciální školy vzdálené 23 km.

Karolínka Dejová

Karolínce přispíváme napřídavný motor k mechanickému invalidnímu vozíčku, aby získala větší pohyblivost a nezávislost.

Handy Club, závod Trail-o

Podporujeme 2. ročník orientačního závodu pro hendikepované Trail-O.

Mistrovství ČR vozíčkářů

Sportovnímu klubu vozíčkářů Ostrava, který každoročně organizuje Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů, přispíváme na organizaci a ceny pro vítěze.

Paní Kruželová

Paní Kruželové, která v dětství utrpěla mozkovou obrnou, velmi pomáhají rehabilitace ve specializovaném centru. Přispíváme jí na ubytování a doprovod.

Dotyk II

Společnost Dotyk 2 se rozhodla vybudovat speciální místnost Snoezelen pro práci se zdravotně postiženými klienty. Jedná se o moderní rehabilitační pomůcku (v tomto případě spíše kompenzační), která podporuje především emocionální stabilitu formou pozitivního prožívání v navozeném prostředí v místnosti Snoezelen. Pro duševně nemocné schizofrenií a děti s PAS může přinést významný posun v jejich rozvoji a socializaci. Přispíváme na tuto aktivitu.

Dobrovolnické centrum Protěž

Této neziskové organizaci, která poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým a nevýhodněným dětem, jsme darovali dva vyřazené notebooky pro dobrovolníky.

Kromě uvedených aktivit proběhly i další akce:

Den pro druhé – naši zaměstnanci celý den pomáhají tam, kde je to potřeba

Sbírky šatstva – vybraným rodinám předáváme dětské oblečení, které je již našim dětem malé, ale jinde poslouží.

Snídaně pro... – naše ochotné kuchařky a kuchaři dvakrát do roka připraví lahodné pokrmy, které si zaměstnanci kupují a získané peníze dáváme potřebným.

Mikulášské hrátky – pro obyvatele ústavu pro postižené připravujeme zábavné odpoledne, zakončené příchodem Mikuláše.

Blízko nás – blízkým příbuzným našich kolegů poskytujeme anonymní pomoc.

Sběr starého papíru – starý papír z kanceláří si odvezli žáci blízké školy a získali tak finanční odměnu.

2015

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

Pokračování podpory ostravského sportovního klubu, který každoročně pořádá Mistrovství ČR vozíčkářů ve stolním tenise. Podobně jako v minulosti jsme i letos přispěli na zorganizování akce.
www.skvostrava.cz

Deniska Vodičková

O sedmileté Denisce, trpící DMO, arthrogrypózou a těžkou psychomotorickou retardací, jsme se dozvěděli prostřednictvím Sdružení pěstounských rodin. Příspěvek ANECTu použila rodina na nákup speciální výživy určené pro takto hendikepované děti (tzv. Nutridrinků).

Léčba Jakoubka Janouše

Pokračujeme v podpoře malého Jakoubka, který trpí mozkovou obrnou. Stejně jako v loňském roce jsme přispěli jeho rodině na nákladnou, avšak účinnou léčbu ve slovenském centru ADELI.

iPady pro Karolínku a Terezku

Dva iPady podporující aplikace vyvinuté speciálně pro hendikepované děti jsme předali dvěma holčičkám ze Slezska – Karolínce Dejové a Terezce Klapetkové. Tyto iPady jim pomohou rozvíjet nejen percepční a jiné dovednosti, ale celkově jim pomohou v dalším vzdělávání.

S Rarachem do přírody

Již podruhé jsme podpořili spolek Rarach, pořádající nejrůznější aktivity pro hendikepované děti. Letošní příspěvek v Rarachu tentokrát využili na zakoupení pomůcek a vybavení pro hry a programy v přírodě.
www.rarach.cz

Jízdenka pro Věrku

Stejně jako loni jsme i letos podpořili Věru Lebruškovou koupí roční jízdenky na pražskou MHD. Věrka se ocitla i se svým malým synem v těžké životní situaci, nevzdala se však, bojovala s nepřízní osudu a i díky pomoci ANECTu se dokázala znovu postavit na vlastní nohy. Moc jí držíme palce.

Trail-O: orientační závod pro hendikepované

Spolku Handy Club Ostrava jsme letos pomohli zorganizovat orientační závod s názvem Trail-O, který se konal 10. října v areálu CSS Hrabyně. Závodu se zúčastnilo celkem 30 soutěžících (hendikepovaných závodníků).
www.handyclub.cz

Léčba Terezky Vargové

Terezce, u níž při léčení nádoru na mozku došlo k poškození CNS a těžkému neurologickému deficitu, jsme přispěli na neurorehabilitační pobyt ve slovenském ADELI Medical Center.

Pomoc pro Jiřího Pospíšila

Prostřednictvím spolku Dotyk II, s nímž jsme spolupracovali v minulých letech, jsme podpořili pana Jiřího Pospíšila (klient Dotyku) a přispěli mu na vybavení sociálního bytu, který mu byl letos přidělen. Částka byla využita na některé základní spotřebiče (např. pračku).

Klub Elpis Brno

Pokračování spolupráce s brněnským Klubem Elpis, jehož prostřednictvím jsme letos podpořili dva jeho klienty, malou Ellu Marii Ónodi a pana Jana Zmidlocha.
www.elpisklub.cz

Rodina Hoškova

Paní Hošková se sama stará o své dva syny (12 a 27), přičemž ten starší je po úraze trvale upoután na invalidní vozík a není soběstačný. Rodině jsme pomohli finančním darem a také jedním použitým, avšak zcela funkčním mobilním telefonem.

Futura 2050, o. s.

Náš příspěvek pro Futuru 2050 byl využit pro lektora, který seniorům a lidem v psychické tísni nabízí odbornou pomoc a terapii.

Rodina Krouzova

I v letošním roce jsme se rozhodli finančně podpořit paní Blanku Krouzovou, která se sama stará o své tři hendikepované syny: Kristiana, Johana a Florimona. Příspěvek bude využit na potřebné zimní oblečení a obuv.

Notebooky pro Villu Vallilu

Dva vyřazené, avšak plně funkční notebooky, jsme v tomto roce věnovali komunitnímu domu Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic. Jeden budou využívat klienti Villy Vallily, druhý bude sloužit personálu.
www.vallila.cz

Rampa pro TJJ Lucky Drásov

S TJJ Lucky Drásov ANECT spolupracuje již řadu let. Vedle svých běžných oddílových aktivit poskytují nyní v Drásově také pomoc hendikepovaným – hypoterapii či projížďku na koních. S naší finanční pomocí byla vyrobena speciální rampa, která usnadní nasedání na koně z invalidního vozíku.

2014

Anička Kordinová

Pokračování podpory z roku 2013, kdy byl výtěžek tomboly zaměstnanců věnován na podporu léčby Aničky. V roce 2014 se Filantropie ANECT rozhodla v podpoře pokračovat a podpořit Aničku částkou 20.000,- Kč. Peníze budou použity na karniosakrální terapii. Další informace o Aničce, biologické léčbě a dalších možnostech pomoci, najdete také na stránkách www.anicka.iprostor.cz

Jakub Janouš

Pokračování podpory léčby Jakuba Janouše z roku 2013. Jakoubek trpí od narození mozkovou obrnou a je odkázán na invalidní vozík. Speciální léčba v centru ADELI Jakoubkovi pomáhá, není však hrazena zdravotními pojišťovnami. Finanční prostředky pokryjí část potřebných nákladů na tuto léčbu. Léčba se uskuteční v červenci 2014.

Slavnostní předání nové ústředny Linky bezpečí. ANECT ve spolupráci s CISCO daroval a realizoval instalaci nové techniky nutné pro fungování Linky.

Denně se na Linku bezpečí dovolá ze všech koutů České republiky až 650 dětí, které potřebují pomoci, poradit nebo jen slyšet hlas někoho, kdo jim porozumí a pomůže uspořádat myšlenky v okamžiku, kdy jim svět připadá nespravedlivý. Centrem všeho dění je telefonní ústředna. Umožňuje přijímat hovory a předávat je konzultantům.

Současná telefonní ústředna věrně slouží už přes 10 let. Po dobu jejího fungování se přijalo přes téměř 5 milionů hovorů a tisíce dětských duší bylo zachráněno. Díky podpoře a daru firem CISCO a ANECT se podařilo získat zcela novou ústřednu, která bude sloužit řadu dalších let. Nová ústředna poskytne i přesné statistiky dovolatelnosti. Bohužel počet dětí, které se napoprvé nedovolají, poslední dobou stoupá z důvodů nedostačujících financí. Nová ústředna má hodnotu několik set tisíc, ale pro fungování linky je hodnota daru nevyčíslitelná.

Martin Malát – poskytnutí příspěvku na pořízení speciálně upraveného vozidla

Příspěvek na podporu invalidního důchodce pana Martina Maláta, který nás požádal o příspěvek na pořízení auta. Pan Malát trpí vzácnou formou kloubní lupénky, upravené auto potřebuje k tomu, aby mohl mimo jiné navštěvovat léčbu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – poskytnutí příspěvku na pořízení pomůcek pro klienty

Ústav Sulická jsme doposud podporovali jen našimi aktivitami v rámci Dnů pro druhé (vymalování pokojů, úklid zahrady, pomoc se stěhováním, pořádání akcí), jedná se o první finanční pomoc tomuto ústavu, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.

Příspěvek bude použit na pořízení pomůcek pro klienty (promítací plátno, boxovací pytle, rádio …).

Vyřazené notebooky pro Českou společnost ornitologickou

Dva vyřazené notebooky budou členové České ornitologické společnosti používat k monitorování vzácného ptactva. Tento ekologický projekt můžete sledovat na www.birdlife.cz

Vyřazené notebooky pro Dětské SOS vesničky Brno Medlánky

Notebooky budou využity při vzdělávání dětí v rámci kroužků (např. během kroužky angličtiny budou dětem pouštěny nahrávky a videa).

Dětská vesnička v Brně Medlánkách funguje letos již desátým rokem. Zhruba čtyřicet dětí zde žije v pěstounských rodinách po třech až šesti společně s matkou pěstounkou. Vesnička působí příjemným dojmem a její pracovníci se snaží o vytvoření co nejlepšího prostředí pro děti.

V blízkosti vesničky jsou škola i školka a dětem je každý den k dispozici tým psychologů, který jim pomáhá smířit se s minulostí. Do SOS dětské vesničky v Medlánkách jsou přednostně přijímány sourozenecké skupiny, tak aby nemuseli být sourozenci od sebe oddělováni.

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

Jeden vyřazený notebook, který bude použit při organizaci Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů. Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů dlouhodobě podporujeme. Letos jsme zvolili tuto formu daru.

Borůvka Borovany, o.s.

Jeden vyřazený notebook, který bude použit při činnosti o.s.

Občanské sdružení se zabývá poskytováním sociálních služeb těžce postiženým a starým lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Zřizují novou službu – rozvoz obědů a nakupování pro seniory. PC bude použito pro organizaci této služby.

Kaprálův mlýn, o.s.

Jeden vyřazený notebook, který bude použit při činnosti o.s.

Kaprálův mlýn je jednak střediskem ekologické výchovy, připravující výchovné programy pro školy, dále skautskou základnou (nedávno se stal jednou ze světových základen SCENES) a v neposlední řadě modelovým domem, určeným ke sledování účinnosti ekotechnologií ve skutečném provozu. Více info na www.kapraluvmlyn.cz

2013

Cesta domů – hospicové občanské sdružení

Občanské hospicové sdružení Cesta domů, bylo Fondem ANECT podpořeno i v roce 2013. Částka byla použita na provoz sdružení.

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Více informací o Cestě domů najdete zde: http://www.cestadomu.cz/

Supervize pro tým Klubu nemocných cystickou fibrózou a lékařský tým FN Motol

I v roce 2013 pokračovala dlouhodobá spolupráce s Klubem nemocných cystickou fibrózou, Fond ANECT opět podpořil projekt individuální supervize a supervize lékařského týmu CF. Více o činnosti Klubu nemocných cystickou fibrózou se můžete dočíst zde: http://www.cfklub.cz/

Opři se – zážitky a zkušenosti pro děti z dětských domovů

Občanské sdružení Opři se pomáhá dětem z dětských domovů v integraci do většinové společnosti. Na akcích, které pořádají vytvářejí přirozené prostředí pro vznik blízkých vztahů mezi dobrovolníky a dětmi. Díky tomu jim dobrovolníci mohou úspěšněji pomáhat, a to jak v době pobytu v domově, tak i po odchodu z domova.

Více informací o sdružení Opři se se můžete dozvědět na facebooku Opři se https://www.facebook.com/oprise či na stránkách sdružení http://www.oprise.cz

Poděkování od Opři se, zveřejněné na Facebooku: V květnu jsme pro děti připravili celkem šest akcí, za něž jsme utratili necelých 7000 Kč, a to z daru společnosti ANECT. Z obdržených 15.000 Kč nám tak ještě necelých 5.000 Kč zbývá na prázdninové akce (3.900 Kč z tohoto daru jsme utratili za ubytování v Mšeně, kde jsme byli v dubnu). Společnosti ANECT ještě jednou velice děkujeme.

Děkujeme společnosti ANECT, a.s., za poskytnuté finanční dary v celkové výši 25.000 Kč (10.000 Kč v roce 2012 a 15.000 Kč v roce 2013). Společnost ANECT je zatím naším historicky nejštědřejším dárcem. Moc děkujeme.

Podpora 19. ročníku mistrovsví ČR ve stolním tenise vozíčkářů

Stejně jako v předchozích šesti letech podpořil i letos ANECT Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů, které se každoročně koná v hale TJ Ostrava. Celá akce trvá čtyři dny a své síly na ni přijíždějí změřit jednotlivci i dvoučlenná družstva z nejrůznějších koutů naší země. Letos již podevatenácté.

Pořadatelem mistrovství je Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, založený v roce 1995 pro sportovce vozíčkáře s tělesným handicapem. Vedle této akce klub pořádá také rekondiční pobyty se zaměřením na sport, rehabilitaci a sociální problematiku, zejm. pro handicapované občany, mládež a děti z Ostravy a okolí. Snaží se tím napomáhat integraci tělesně postižených do společnosti a motivovat je k aktivnímu zapojení do sportovního dění v klubu.

Protože finanční dotace od Českého svazu tělesně postižených sportovců jsou spíše symbolické, bez pomoci dalších subjektů (tedy i ANECTu) by se mistrovství ČR vůbec nemohlo konat. Díky této pomoci může klub také vytvářet dobré podmínky pro handicapované sportovce a těm nejlepším z nich pak umožnit účast na turnajích u nás i v zahraničí na ME, MS a paralympijských hrách.

V jedné vteřině – podpora Jaromíra, který je odkázaný na invalidní vozík

Žádost od občanského sdružení V jedné vteřině, které vzniklo z kamarádů a blízkých Jaromíra, byla Fondem ANECT podpořena v roce 2013. Jaromír je po nehodě odkázán na invalidní vozík. Sdružení V jedné vteřině by peníze využilo na přímou pomoc Jaromírovi a na výcvik asistenčních psů o které se ve sdružení starají a dále s nimi pomáhají.

Dejme dětem šanci – podpora vzdělávání chlapce z dětského domova v Plzni

Prostřednictvím organizace Dejme dětem šanci podporuje ANECT vzdělávání chlapce z plzeňského dětského domova.

Podpora projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům

Organizace pro pomoc uprchlíkům vytvořila projekt Nejste tu sami, který se Fond ANECT rozhodl podpořit. Cílem projektu je zajistit volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti uprchlíků ve dvou uprchlických táborech v ČR. Více informací o Organizaci pro pomoc uprchlíkům najdete na jejich stránkách http://www.opu.cz/

Anička Jurenová – podpora biologické léčby nemocné Aničky

V lednu 2013 byla díky darům, které poskytli partneři společnosti ANECT a.s. uspořádána dobročinná tombola pro zaměstnance. Vybralo se krásných 25.000,- Kč, které se zaměstnanci ANECTu rozhodli po důkladném zvažování věnovat prostřednictvím Fondu ANECT na podporu léčby Aničky Jurenové. Anička trpí vzácnou genetickou vadou – Rett syndromem. Je to vada momentálně neléčitelná. Dívenka samostatně nechodí, nemluví, nedokáže cíleně ovládat své tělo, je autistická a má spoustu dalších zdravotních problémů.

Další informace o Aničce, biologické léčbě a dalších možnostech pomoci, najdete také na stránkách www.anicka.iprostor.cz nebo www.facebook.com/vickaproanicku

2012

Podpora léčby Jakuba Janouše

Částka 15 000,- Kč byla věnována na léčbu Jakoubka, který od narození trpí mozkovou obrnou a je odkázán na invalidní vozík. Speciální léčba v centru ADELI Jakoubkovi pomáhá, není však hrazena zdravotními pojišťovnami. Částka pokryla část potřebných nákladů na tuto léčbu.

Podpora léčby Štěpána Cvešpry

Částka 15 000,- Kč byla věnována na léčbu Štěpánka, který od narození trpí autismem s nerovnoměrným vývojem. Nyní je Štěpán léčen u RNDr. Šmardy metodou, která zabírá (jedná se o speciální dietu). Léčba není hrazena zdravotními pojišťovnami. Částka pokryla část potřebných nákladů na tuto léčbu.

Cesta domů – hospicové občanské sdružení

V rámci dlouhodobé spolupráce se sdružením Cesta domů, které se zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám, podpořil Fond ANECT provoz hospicového sdružení.

Supervize pro tým Klubu nemocných cystickou fibrózou a lékařský tým FN Motol

Spolupráci s Klubem nemocných cystickou fibrózou navázal ANECT v roce 2009, kdy nám ředitelka klubu Lenka Eislerová zaslala nabídku vánočních přáníček, jež vyrobily děti nemocné cystickou fibrózou (CF). ANECT již v té době měl přání pro své zákazníky vybraná, roztomilá přáníčka nás však přivedla k zamyšlení, jak bychom mohli těmto dětem pomoci.

V roce 2010 jsme schválili finanční podporu Klubu CF a na jaře 2011 přispěli na nově vznikající projekt Supervize a také na tzv. nebulizátory, tedy přístroje, které nemocní pacienti nezbytně potřebují k tomu, aby mohli dýchat a žít. Loni jsme se na společné schůzce v ANECTu sešli s Lenkou Eislerovou a Terezou Tesařovou z Klubu CF a dozvěděli se mnoho zajímavého o projektu Supervize i o nejrůznějších aspektech cystické fibrózy.

Letos jsme byli osloveni znovu – zda bychom mohli pomoci v pokračování projektu Supervize finančním příspěvkem pro tým pracovníků Klubu CF, kteří jsou zapojeni do přímé péče o nemocné, a lékařský CF tým ve FN Motol. Žádost byla Radou Filantropie ANECT schválena s tím, že část požadovaného příspěvku poskytneme v roce 2012 a další část pak v roce příštím.

Cheiron T – vyřazený notebook

Použitý notebook byl věnován občanskému sdružení Cheiron T, které pracuje v Táboře s romskou komunitou. Vzděláváním a socializací dětí se snaží přispět jejich lepšímu zařazení do společnosti. Více se o činnosti Cheironu T můžete dozvědět na jejich stránkách http://www.cheiront.cz/

Opři se – zážitky a zkušenosti pro děti z dětských domovů

Fond ANECT podpořil nově vzniklé občanské sdružení Opři se. Sdružení pořádá akce pro děti z dětských domovů, prostřednictvím těchto akcí a výletů poskytují dětem zážitky, které přispívají k formování jejich osobnosti.

Sdružení HAIMA Plzeň – malování dětských pokojů

Rada Filantropie ANECT schválila pomoc formou věcného daru, tím se stal notebook s příslušenstvím. RFA s unií HAIMA Plzeň spolupracuje dlouhodobě.

HAIMA Plzeň - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby je dobrovolné občanské sdružení, jehož posláním je zkvalitnění života postižených dětí. Sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním leukémie. HAIMA byla založena v roce 1991 ve Fakultní nemocnici Motol-Praha, při hematologickém oddělení II. Interní kliniky. Zde se podílela na vzniku Národního registru - databanky kostní dřeně.

Více o HAIMĚ naleznete zde.

Vyřazené notebooky pro tréninkový bar pro lidi s mentálním postižením Bílá vrána

Tréninkový mléčný bar pro lidi s mentálním postižením Bílá Vrána nás požádal o vyřazené notebooky, které by mohli využít pro své pracovníky (osobní asistenty, koordinátory dobrovolníků).

Více informací o činností tréninkového baru http://www.barbilavrana.cz/

Pořízení mobilních telefonů pro sdružení Dotyk II

V roce 2012 podpořil Fondu ANECT činnost občanského sdružení pořízením několika mobilních telefonů potřebných k fungování sdružení. DOTYK II. je nově vzniklé sdružení zaměřující se na poskytování podpory pro ranou péči autistickým dětem v oblasti Jihomoravského kraje a Vysočiny, kde tato služba není dostatečně rozvinuta.

Podpora 18. ročníku mistrovsví ČR ve stolním tenise vozíčkářů

Stejně jako v předchozích pěti letech podpořil i letos ANECT Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů, které se každoročně koná v hale TJ Ostrava. Celá akce trvá čtyři dny a své síly na ni přijíždějí změřit jednotlivci i dvoučlenná družstva z nejrůznějších koutů naší země. Letos již poosmnácté.

Pořadatelem mistrovství je Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, založený v roce 1995 pro sportovce vozíčkáře s tělesným handicapem. Vedle této akce klub pořádá také rekondiční pobyty se zaměřením na sport, rehabilitaci a sociální problematiku, zejm. pro handicapované občany, mládež a děti z Ostravy a okolí. Snaží se tím napomáhat integraci tělesně postižených do společnosti a motivovat je k aktivnímu zapojení do sportovního dění v klubu.

Protože finanční dotace od Českého svazu tělesně postižených sportovců jsou spíše symbolické, bez pomoci dalších subjektů (tedy i ANECTu) by se mistrovství ČR vůbec nemohlo konat. Díky této pomoci může klub také vytvářet dobré podmínky pro handicapované sportovce a těm nejlepším z nich pak umožnit účast na turnajích u nás i v zahraničí na ME, MS a paralympijských hrách.

Speciální PC pro OS Borůvka Borovany

15.5.2012 proběhlo předání multifunkčního počítače ACER Aspire občanskému sdružení pro zdravotně postižené osoby Borůvka Borovany.

Děkovný dopis od Borůvky:

V úterý 15. května 2012 jsme od předsedkyně Rady Filantropie ANECT, paní Bokůvkové, převzali nový multifunkční počítač ACER Aspire. Společnost ANECT vyhověla naší žádosti o nový počítač, který tím nahradil stávající desetiletý počítač. Naši klienti na počítači sledují oblíbené videoklipy, prohlížejí si fotografie pořízené během svého pobytu v Borůvce, píší dopisy kamarádům. I pro ně se stal počítač pomocníkem, se kterým komunikují se svými nejbližšími. Nespornou výhodou nového počítače je jeho velká obrazovka a především dotykové ovládání. To zlepší práci klientům se zhoršenou pohyblivostí rukou a prstů. Počítač umožní napojit i stropní data projektor, což doposud nebylo možné. Zkrátka, získali jsme nového pomocníka, kterého maximálně využijeme.

Vstup do archivu