Archiv filantropie

2011

ANECT podpořil hospicové sdružení Cesta domů

Rada Filantropie ANECT schválila pomoc formou věcného daru, tím se stal notebook s příslušenstvím.

Sdružení Cesta domu je občanské sdružení, které usiluje o zásadní zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v České republice. Fond ANECT jehož snahou je dlohodobá vzájemná spolupráce na určitých projektech, by rád prohloubil možnost podpory tohoto sdružení.

Více o Cestě domů naleznete zde.

ANECT pokračuje v podpoře projektu BAZALKA

Rada Filantropie společnosti ANECT navázala na úspěch projektu BAZALKA, který začala podporovat před dvěma lety v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Na konci loňského roku se zrealizovala další fáze, tentokrát v Zámečku Střelice. Díky příspěvku společnosti ANECT se pokoje nemocných proměnily v útulné místnosti, plné barev a obrázků.

Pilotní fáze projektu "Bazalka - uživatelsky přívětivé nemocnice" byla zahájena na oddělení ARIM JIP v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Další fáze se uskutečnila v Zámečku Střelice, domově pro osoby se zdravotním postižením. Fond ANECT dlouhodobě se Zámečkem spolupracuje a podporuje jeho aktivity. Naposledy pro jeho klienty uspořádala v prosinci Vánoční hrátky, kdy zaměstnanci ve svém osobním volnu připravili pro účastníky bohatý program plný her a zábavy.

Projekt Bazalka podporuje zavedení konceptu bazální stimulace do nemocnic a pečovatelských domů. Jde o ošetřovatelský přístup, který pomáhá dlouhodobě nemocným pacientům umístěným na lůžku a neschopným pohybu podporovat jejich základní životní potřeby.

Bazální stimulace je komplexní ošetřovatelský přístup v péči zejména o dlouhodobě nemocné pacienty ve vigilním kómatu, postižené, předčasně narozené děti, ale také seniory s demencí. Metoda spočívá v podpoře všestranné stimulace pacientů. Tím, jak jsou ležící pacienti celé dny odkázáni na bílý strop a bílé povlečení a nepoužívají žádné předměty, totiž ochabují jejich tělesné funkce.

2010

ANECT již potřetí zorganizoval Vánoční hrátky

Rada Filantropie ANECT tradičně v prosinci uspořádala Vánoční hrátky pro osoby s mentálním postižením. Již potřetí zaměstnanci ANECTu zpříjemnili den klientům v Domově pro osoby se zdravotně postižením Sulická v Praze a v Zámečku Střelice u Brna, který poskytuje péči pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Zaměstnanci ve svém osobním volnu připravili pro účastníky bohatý program plný her a zábavy. Na předvánočních setkáních vládla dobrá nálada a soutěžící si odnesli spoustu pěkných cen. Rada Filantropie ANECT velmi děkuje zaměstnancům, že si v osobním volnu našli čas a do programu se zapojili.

Rada Filantropie ANECT již v minulosti organizovala jiné prospěšné aktivity, jako například sbírku na pomoc obětem tragédie na Haiti, „ANECTí krvinky", kdy zaměstnanci pravidelně darují krev, či komunitní den, kdy zaměstnanci společně pomáhali různým sociálně slabším skupinám

ANECT podpoří potřebné projekty téměř 70 tisíci korunami

Rada Filantropie ANECT v červenci rozdělila téměř 70 000 Kč a podpořila tak čtyři projekty a finančně pomohla dvěma osobám, které se nachází v tíživé sociální situaci. Na Radu se obrátilo od ledna letošního roku celkem osm subjektů s žádostí o příspěvek z rozpočtu Fondu.

Téměř všem žádostem Rada Filantropie vyhověla. Pouze žádost na podporu webového projektu zaměřeného před volbami na změnu politické scény zamítla. Politické aktivity totiž nepatří do oblasti, kterou Rada Filantropie podporuje.

Finanční příspěvek ve výši 5 000Kč získal Sportovní klub vozíčkářů na podporu 16. ročníku Mistrovství ČR jednotlivců a dvojčlenných družstev ve stolním tenise vozíčkářů. Sdružení Duha Kopretina byla věnována částka 16 000 Kč, za kterou bude pořízen projektor a plátno do nově zřízené klubovny pro děti.

Další žadatel, Stacionář Čtyřlístek provozovaný Svazem tělesně postižených, okresní organizací v Lounech, obdrží 20 000 Kč na pořízení osobního počítače s tiskárnou a příslušenstvím. Kromě toho ANECT pořídil nové baterie do UPS v ceně 9 382 Kč pro call centrum sdružení Linka Bezpečí.

Rada Filantropie ANECT také podpořila dvě osoby, které se ocitly ve složité sociální a osobní situaci. Tyto žádosti vzešly od zaměstnanců ANECT a oběma potřebným byla poskytnuta částka 10 000Kč.

Rada Filantropie ANECT již v minulosti organizovala jiné prospěšné aktivity, jako například sbírku na pomoc obětem tragédie na Haiti, „ANECTí krvinky“, kdy zaměstnanci pravidelně darují krev, či komunitní den, kdy zaměstnanci společně pomáhali různým sociálně slabším skupinám.

Zaměstnanci společnosti ANECT přispěli na pomoc Haiti

V průběhu ledna 2010 pořádala Rada Filantropie ANECT peněžní sbírku „pomoc obětem tragédie na Haiti“. Zaměstnanci společnosti přispěli částkou 54 951 Kč. Stejnou sumu věnuje i sama společnost. Peníze budou poukázány na konto veřejné sbírky SOS Haiti, kterou vyhlásila humanitární organizace Člověk v tísni.

Zaměstnanci společnosti ANECT měli možnost přispět do sbírky dvěma způsoby. Buď vhodili libovolnou částkou do připravených kasiček v Brně, Praze a Bratislavě, či si mohli nechat částku strhnout přímo z únorové mzdy. Jelikož představenstvo společnosti ANECT odsouhlasilo, že společnost věnuje do sbírky stejnou sumu, jakou poskytli zaměstnanci, bude na účet humanitární organizace Člověk v tísni připsáno 109 902 Kč.

Podle Člověka v tísni se peníze ze sbírky SOS Haiti v první fázi využijí na speciální výživu pro děti, zásobníky na vodu, prostředky na získání a úpravu pitné vody, materiál na provizorní přístřešky a peníze i pokryjí část nákladů na leteckou přepravu. Společnost Člověk v tísni také na místo vypravila pohotovostní lékařský tým a své koordinátory.

Zemětřesení, které zasáhlo Haiti v úterý 12. ledna, dosáhlo sedmého stupně Richterovy škály. V troskách se ocitlo především dvoumilionové hlavní město Haiti Port-au-Prince a jeho okolí. Podle současných odhadů si přírodní katastrofa vyžádala přes 170 000 obětí. Haiti zažilo nejhorší zemětřesení za poslední dvě století.

Rada Filantropie ANECT již v minulosti organizovala jiné prospěšné aktivity, jako například „ANECTí krvinky“, kdy zaměstnanci společnosti dohromady darovali 16,2 litrů krve pro potřeby transfúzních oddělení nemocnic, komunitní den, během kterého zaměstnanci společně pomáhali různým sociálně slabším skupinám nebo benefiční prodejní výstavu fotografií, z jejíhož výtěžku proběhla akce „Mikulášské zimní hrátky" v ústavu pro mentálně postižené.

Více informací o sbírce SOS Haiti najdete zde

2009

Zaměstnanci společnosti ANECT podruhé darovali krev

Ve dnech 22. října a 24. listopadu 2009 se v prostorách brněnských a pražských kanceláří společnosti ANECT uskutečnil druhý ročník dobrovolného firemního dárcovství krve. Akce nazvané symbolicky „ANECTí krvinky" se zúčastnilo celkem 36 zaměstnanců společnosti, kteří dohromady darovali 16,2 litrů krve pro potřeby transfuzních oddělení nemocnic.

„Krevní transfúzi dostane v průběhu života snad každý občan České republiky, pravidelně darovat krev však chodí jen zlomek lidí. Přitom samotný proces darování krve, který může v následujících měsících zachránit lidský život, trvá maximálně deset minut a ke kompletní obnově krve včetně červených krvinek dochází obvykle po pár týdnech," vysvětluje Martina Šanderová z Rady Filantropie ANECT, která akci pořádala.

Odběr krve v Praze realizovala pojízdná ambulance Ústřední vojenské nemocnice Praha. Vedle zaměstnanců ANECTu se ho zúčastnili rovněž zástupci společností Shell, Deloitte, Cisco nebo Madison PA. Celá akce proběhla pod hlavičkou Rady Filantropie ANECT složené výhradně ze zaměstnanců společnosti, která vybírá a řídí projekty firemního dárcovství.

Rada Filantropie ANECT již v minulosti organizovala například komunitní den, kdy zaměstnanci společně pomáhali různým sociálně slabším skupinám, benefiční prodejní výstavu fotografií, z jejíhož výtěžku proběhla akce „Mikulášské zimní hrátky" v ústavu pro mentálně postižené nebo benefiční představení s Jaroslavem Duškem, jehož výnos umožnil vymalovat pohádkovými postavičkami pokoje onkologicky nemocných pacientů.

Senioři se podíleli na tvorbě vlastního webového portálu

Občanské sdružení REMEDIUM Praha spustilo na začátku prosince nový portál určený seniorům. Ti se na jeho vzniku rovněž aktivně podíleli pod dohledem zkušeného web mastera. Nový web, který vznikl za podpory společnosti ANECT, zahrnuje vedle informací o aktivitách pořádaných klubem REMEDIUM například rubriku Deník seniora, v rámci které se snaží zprostředkovat svoje vnímání světa mladším generacím.

„Senioři se častěji než jiní musejí vyrovnávat s těžkými životními situacemi jako je nemoc, ztráta blízkých osob či nízký příjem. Při fyzických nebo psychických potížích se dostávají do závislé pozice - na zdravotnické péči, na sociální péči, na své rodině či známých. V neposlední řadě rytmus dnešního života a časté změny jsou velkým nárokem na učení se novým věcem, toleranci, porozumění. Našim cílem je pomáhat seniorům k lepšímu životu," řekla Zuzana Nováková, ředitelka organizace REMEDIUM Praha.

Pomoci seniorům by měl i nový web, který je bude informovat například o nabídkách aktivit pořádaných sdružením REMEDIUM Praha, které zahrnují například výuku cizích jazyků, počítačové kurzy, rehabilitační cvičení s míči, relaxační program, taneční lekce, masáže či nejrůznější společenské akce, výlety a pobyty. V nabídce je například i kurz, ve kterém se mohou senioři naučit upravovat digitální fotografie nebo ovládat mobilní telefon.

Tvorbu a další rozvoj portálu pro seniory finančně podpořila společnost ANECT, která se specializuje na oblast informačních a komunikačních technologií. O pravidelnou aktualizaci portálu a vkládání nových příspěvků se budou nadále starat dobrovolníci z řad seniorů.

Klub REMEDIUM je určen pro lidi v důchodovém věku, kteří mají zájem naučit se něco nového nebo strávit příjemné chvíle ve společnosti svých vrstevníků. Klub jim nabízí celou škálu aktivit, při kterých mohou senioři procvičit jak tělo, tak mysl.

Podpořené projekty

ANECT a.s. má zřízen vlastní FOND ANECT do kterého pravidelně vkládá finanční prostředky a prostřednictvím Rady Filantropie ANECT na základě Koncepce společenské odpovědnosti vybírá a podporuje projekty neziskových a dobročinných organizací.

2008

ANECT podpoří nový projekt bazální stimulace

Rada Filantropie společnosti ANECT schválila podporu nového projektu Bazalka, který do nemocnice Milosrdných bratří v Brně plánuje zavést koncept bazální stimulace. Jde o ošetřovatelský přístup, který pomáhá dlouhodobě nemocným pacientům umístěným na lůžku a neschopným pohybu podporovat jejich základní životní potřeby. ANECT přispěje částkou 70 tisíc korun, která bude použita na úpravu okolí vybraných lůžek a nákup speciálních zdravotních pomůcek.

Bazální stimulace je komplexní ošetřovatelský přístup v péči zejména o dlouhodobě nemocné pacienty ve vigilním kómatu, postižené, předčasně narozené děti, ale také seniory s demencí. Metoda spočívá v podpoře všestranné stimulace pacientů. Tím, jak jsou ležící pacienti celé dny odkázáni na bílý strop a bílé povlečení a nepoužívají žádné předměty, totiž ochabují jejich tělesné funkce.

Pilotní fáze projektu "Bazalka - uživatelsky přívětivé nemocnice" bude zahájena na oddělení ARIM JIP v nemocnici Milosrdných bratří v Brně, kde budou na stropy vybraných boxů s postelemi pro pacienty namalovány stimulující obrazy. Dále bude zakoupeno barevné ložní prádlo a rovněž bazální a stimulační pomůcky a hračky.

Rada Filantropie ANECT vybrala projekt na základě několik kritérií, mezi která patřila například jeho inovativnost, humánnost, a rovněž to, že projekt nebyl dosud nikým podporován. Navíc postihuje širokou skupinu opomíjených pacientů od kojenců po seniory. Do budoucna by se mohl koncept bazální stimulace rozšířit i do dalších oddělení a nemocnic, zájem již projevilo například oddělení ARO ve stejné nemocnici.

Benefiční akce vynesla dětem 10 tisíc korun

Společnost ANECT uspořádala 16. října 2008 benefiční představení Svět Toltéků s Jaroslavem Duškem v hlavní roli. Výtěžek akce ve výši 10 tisíc korun byl věnován občanskému sdružení HAIMA Plzeň, které pomáhá dětem s poruchami krvetvorby. Za peníze budou vymalovány pokoje malých pacientů pohádkovými postavičkami.

Nezávislé občanské sdružení HAIMA vzniklo v roce 1991. Snaží se provést dítě a jeho rodinu celým průběhem nemoci až k plnému zapojení do běžného života. Plzeňská pobočka mimo jiné pomáhá Dětské klinice FN Plzeň - Bory v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek a stará se i o naplnění volného času dětí na lůžkovém oddělení.

Rada Filantropie ANECT, která vznikla v letošním roce, vybírá zajímavé inovativní projekty, které nejsou dosud financovány žádnými subjekty. Chce tak podpořit začínající a neznámé organizace a usnadnit jim tak zahájení jejich činnosti.

ANECT podpoří projekt „Nejsi sám" 100 tisíci korunami

Společnost ANECT se rozhodla podpořit dlouhodobý inovativní projekt „Nejsi sám" občanského sdružení Dlouhá cesta. Projekt se snaží o vybudování proškolené sítě dobrovolných poradců z řad rodičů a dalších příbuzných, kteří prožili smrt svého dítěte, naučili se znovu žít a chtějí dále pomáhat ostatním. Rada Filantropie společnosti ANECT na projekt vyčlenila částku 100 tisíc korun.

Vedle vybudování sítě poradců se bude projekt snažit i o zvýšení zájmu odborné veřejnosti o tuto problematiku. Druhou etapou bude následné zajištění a poskytování svépomocného poradenství a rovněž zprostředkování pomoci dalším rodičům i celým rodinám, které se do této situace dostanou. Podle statistik jde ročně o desetitisíce osob.

Rada Filantropie ANECT vybrala projekt na základě několik kritérií. Hodnotila zejména jeho inovativnost, humánnost a rovněž to, že projekt nebyl dosud nikým podporován. Je v něm skloubena činnost rodiny, sourozenců zemřelých dětí i studentů vysokých škol a odborných garantů. V České republice jde o ojedinělý záměr.

Notebook pro děti s poruchou krvetvorby

Společnost ANECT letos zřídila nový fond na podporu projektů společenské odpovědnosti. Hned po svém spuštění začala Rada Filantropie sbírat od zaměstnanců tipy, které zajímavé projekty či nezisková sdružení by měl podpořit. Jedním z prvních realizovaných projektů se stal nový notebook pro plzeňskou pobočku sdružení HAIMA, které pomáhá dětem s poruchami krvetvorby.

Nezávislé občanské sdružení HAIMA vzniklo v roce 1991. Snaží se provést dítě a jeho rodinu celým průběhem nemoci až k plnému zapojení do běžného života. Plzeňská pobočka mimo jiné pomáhá Dětské klinice FN Plzeň - Bory v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek a stará se i o naplnění volného času dětí na lůžkovém oddělení.

K tomu, abych se dětem na tomto oddělení krátil čas mnohem rychleji, nyní pomáhá právě nový notebook, na kterém malí pacienti sledují pohádky, hrají hry a učí se nové dovednosti. Věříme, že věcný dar přispěl ke zpříjemnění času nemocným dětem a přejeme jim, aby byl jejich pobyt v nemocnici co nejkratší.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese public_relations@anect.com

2007

ANECT opět podpořil Mistrovství světa ve stolním tenise vozíčkářů

V období 4.-7.května 2006 se v herně stolního tenisu TJ Mittal Ostrava na Varenské ulici uskutečnil již 12.ročník MISTROVSTVÍ ČR VE STOLNÍM TENISE VOZÍČKÁŘŮ, organizovaný Sportovním klubem vozíčkářů Ostrava ve spolupráci s TJ NH Ostrava, Střední zdravotnickou a Vyšší zdravotnickou školou.

Stejně jako v minulých letech převzal záštitu nad touto akcí hejtman Moravskoslezského kraje Ing.Evžen Tošenovský. Celého sportovního klání se zúčastnilo na 20 hráčů z celé ČR.

2006

ANECT podpořil hendikepovanou plavkyni Adélu Kolínskou

Společnost ANECT věnovala 20 tis.Kč nadané plavkyni pro účely drobných oprav jejího osobního automobilu, který nezbytně potřebuje pro svůj pohyb. ANECT se rozhodl podpořit Adélu na základě interní ankety mězi zaměstnanci, kteří právě Adélu vybrali.

ANECT podpořil sportovní aktivity dětí ze sociálně slabých rodin

Společnost ANECT a.s., která pravidelně a dlouhodobě finančně podporuje sport a zájmové projekty pro zdravé i hendikepované děti poskytla částku 22 000,- na plavecké kurzy několika zdravotně postižených dětí ze sociálně slabých rodin na jejich plavecké programy v občanském sdružení KONTAKT bB.

LINKA BEZPEČÍ děkuje společnostem Cisco Systems a ANECT

Sdružení Linka bezpečí (SLB) přešlo na IP telefonii. Nové call centrum a vybavení pro IP telefonii získalo darem od společnosti Cisco Systems, firma ANECT zase přístroje vybavila softwarem ušitým na míru a uvedla je do provozu.

"Rozhodli jsme se přejít k IP telefonii, protože stále narůstá komunikace přímo z počítačů a protože se využívání linky zefektivní. Zároveň nám tato technologie umožní lépe zpracovávat statistická data. Je to samozřejmě pro nás čest, že se naším partnerem stala mezinárodní firma Cisco Systems," uvedl ředitel SLB Tomáš Květák. Nové call centrum funguje od pondělí 10. dubna.

Společnost Cisco Systems věnovala Sdružení hardware v celkové hodnotě přes 1,5 mil. korun. "Podpora ohrožených společenských komunit se zaměřením na zajištění základních lidských práv a přístupu ke vzdělání patří mezi oblasti, na které se společnost Cisco Systems celosvětově soustředí v rámci své filantropie. Princip, na jehož základě Cisco vrací část svého bohatství společnosti, je jedním ze základních kamenů firemní kultury. V České republice jsme již 7. rokem hlavním partnerem celonárodní sbírky České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. Dalším úspěšným projektem je Cisco Networking Academy Program, jehož cílem je vzdělávání v oblasti síťových technologií. Spolupráce se SLB tak byla logickým rozšířením našich aktivit orientovaných na podporu dětí a mládeže." uvedl Miloslav Rut, generální ředitel Cisco Systems Czech republic, spol. s r.o.

Společnost ANECT dodala navíc Lince bezpečí software, který umožní cíleně blokovat nadměrně se opakující hovory, jejichž snahou je zneužívat služby poskytované touto krizovou linkou pro děti a mládež. Celkově společnost ANECT do tohoto projektu investovala 850.000 korun.

Obchodní ředitel společnosti ANECT Marek Šoltys dodává: "Řešení, které jsme pro SLB navrhli a implementovali, umožňuje obsloužit více hovorů a zároveň blokovat nežádoucí hovory, které neúčelně vytěžují kapacitu operátorů na linkách SLB, protože tyto hovory pak znemožňují pomoci dětem v opravdové krizi."

Software na filtrování hovorů umí blokovat mobilní i pevná telefonní čísla s výjimkou telefonních budek. Telefonní číslo, jež bude identifikováno jako stále se opakující, bude na určitou dobu zablokováno. Nové opatření rovněž výrazně sníží náklady na hovorné, které Linka bezpečí hradí za volající děti ze svých prostředků.

O společnosti Cisco Systems

Cisco Systems, Inc., (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým leaderem v internetových sítích. Informace o společnosti lze najít na http://www.cisco.com. Nejčerstvější zprávy jsou vystaveny na adrese http://newsroom.cisco.com.

Kontakt: Zbyněk Bureš (zbures@cisco.com) Renáta Drahorádová (renata@creo.cz)

O Sdružení Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí provozuje projekt Linka bezpečí 800 155 555 primárně určený dětem v těžkých životních situacích, projekt Linka vzkaz domů 800 111 113 zaměřený zejména pro děti na útěku z domova či ústavních zařízení, projekt Rodičovská linka 283 852 222 pomáhající řešit rodičům výchovné problémy a stále významnější projekt internetovou linku lb@linkabezpeci.cz korespondující s prací Linky bezpečí, ale prostřednictvím e-mailu.

Pro další informace se, prosím, obracejte na níže uvedené kontakty.

Kontakty:

Sdružení Linka bezpečí

Mgr. Tomáš Květák
Tel: +420 266 727 972
Fax: +420 266 727 976
t.kvetak@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

21 EURO s.r.o.

Jitka Cenková
Tel: +420 222 323 451, +420 602 684 840
Fax: +420 222 323 477
jitka.cenkova@21euro.cz

ANECT a.s.

je významným dodavatelem informačních a komunikačních systémů a aplikací se zaměřením na konvergentní sítě, jejich služby a bezpečnost. Jako systémový integrátor působí zejména v segmentech veřejné správy, komerčních a finančních institucí a telekomunikačních operátorů. Poskytuje profesionální služby od konzultací a auditů přes návrh řešení, řízení projektů, vývoj aplikací, dohled a správu sítí, až po outsourcing.

Kontaktní osoba:

Šárka Beránková a Renáta Horková, pr@anect.com, tel.: +420 271 100 100

Dne 12. dubna 2006

ANECT poskytl finanční pomoc na likvidaci škod způsobených povodněmi 2006

Společnost ANECT a.s. i v letošním roce zareagovala na aktuální situaci a nabídla finanční pomoc čtyřem obcím z Čech a Moravy. Rozděleno bylo celkem 274.411,- Kč. Přispěla nejen firma, ale i její zaměstnanci.

Za zaměstnance přispěli:

Borecký Stanislav, Beránková Šárka, Borej Jiří, Božovský Petr, Čonková Helena, Eliáš Dalibor, Fould Igor, Fürbacher Pavel, Grofová Kateřina, Grossmannová Jana, Horková Renáta, Ingrová Helena, Janech Roman, Jelínek David, Jeřelová Eva, Juřík Richard, Konečná Martina, Kramný Milan, Kraus Filip, Kubová Barbora, Kučerová Ludmila, Lev Zdeněk, Materna Ivan, Matušková Dana, Mrzenová Hana, Němec Bronislav, Němečková Radovana, Nešpůrková Lenka, Novák Luděk, Panáček Petr, Pinďák Jiří, Plačková Anna, Poláková Karolína, Pospíšek Miroslav, Povolná Zlatka, Racková Simona, Ruberová Michaela, Řihák Miroslav, Sobotka Luděk, Staňová Leona, Studenčík Radek, Ševčíková Jitka, Štěpánek Petr, Tesařová Šárka, Tyl Miroslav, Unčovská Dáša, Vaculík Pavel, Vérosta Tomáš, Vokrouhlík Aleš, Zapletalová Vladimíra, Zelinka Luděk, Zmidloch Jan, Zmidloch Jindřich.

V Čechách byla vybrána:

Obec Křešice

Obec Křešice spadá do oblasti labského úvalu, na pravém břehu Labe, severovýchodně od jeho toku. Polabská rovina zde začíná přecházet do zvlněné krajiny, navazující již na České středohoří. Nad terén vyčnívají tři menší kopce Křemín, Holý vrch a Skalka. Územím podél řeky Labe prochází komunikace II. třídy a v místě přechodu roviny na zvlněný terén vede železniční trať č. 072 Děčín - Ústí n.L. Na území obcí přitékají do Labe od severu tři potoky a to Luční, Blatenský a Úštěcký. Dnes mají Křešice celkový počet obyvatel 1364 z toho 194 dětí, které mohou navštěvovat také místní základní školu. Rozloha včetně všech částí obce činí 1 108 ha katastrální plochy.

Obec Sázava - obecní TJ Kavalier

TJ Kavalier je sdružením tělovýchovných, sportovních a turistických oddílů (klubů), které provozují svou činnost na území města Sázavy. Jde o samostatně hospodařící tělovýchovnou jednotou a naše prostředky nám stačí právě tak na sportovní činnost. Máme cca 500 členů, kteří už začali brigádnickou činností odstraňovat následky povodní, ale ne vše lze odstranit jen pomocí lidských sil. Velká část majetku byla zatopena velkou vodou z řeky Sázavy koncem března 2006. Povodeň TJ zasáhla i v roce 2002 a 2005, ale jejich rozsah nebyl zdaleka tak ničivý jako letos. Následky škod jsme tehdy odstranili vlastními silami a bez žádosti o vnější pomoc. V tělocvičně musíme vyměnit podlahu včetně betonu pod ní, podlaha má plochu více než 300 m2 a provést opravu kotelny. Na atletickém stadionu bude nutné vyměnit škvárový povrch, který v některých místech chybí a jinde je přikryt vrstvou bahna. Na tenisových a nohejbalových kurtech musíme skrýt vrstvu bahna a přidat novou vrstvu antuky. Celkový odhad škod je více než 3 milióny Kč.

Na Moravě byla vybrána:

Obec Hrušovany nad Jevišovkou

K výraznějšímu rozvoji městečka dochází od poloviny 19. století, kdy se stalo majetkem právě pánů z Hardeku ( Kammel - Hardeggové) a dědičně od roku 1880 hraběcího rodu Khuen - Belassi. Kromě známého cukrovaru (původní objekt byl uveden do provozu roku 1851) byla postavena či zmodernizována řada dalších staveb, zřízena nemocnice, postavena nová školní budova a roku 1866 byla zahájena stavba železniční trati spojující Vídeň s Brnem z železničním uzlem právě v Hrušovanech nad Jevišovkou. V roce 1970 byl na nedalekém návrší postaven, polskými odborníky, jeden z největších a nejmodernějších cukrovarů v republice, v Hrušovanech v pořadí již třetí. Kapacita se oproti předchozímu cukrovaru zdvojnásobila a tradice cukrovarnictví v Hrušovanech nad Jevišovkou zde zůstala podnes. ve druhé polovině 20. století zůstaly Hrušovany n. J. přirozeným centrem této části jihomoravského příhraničí. Významné oživení i výrazný podnikatelský rozmach spojený se vznikem velkého množství živností, provozů a služeb, k němuž došlo po roce 1989, bylo korunováno 1. února. 1996, kdy byly Hrušovany nad Jevišovkou jmenovány městem.

Obec Sloup

Obec Sloup je severní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Moravský kras a významné poutní místo. Poutě se zde konají pravidelně (největší na tzv. Květný pátek týden před Velikonocemi a třetí zářijovou neděli na svátek P. Marie Bolestné). K 31.12.2003 měla obec Sloup 910 obyvatel. Vznik obce se datuje od poloviny 11. století. Nejstarší věrohodný doklad o existenci obce je z roku 1373 v Zemských deskách moravských. Kosterní nálezy v jeskyni Kůlna však svědčí o osídlení již v době neandrtálského člověka. V roce 2000 získala obec Sloup prestižní titul "Vesnice roku" a jako vítěz soutěže pak reprezentovala Českou republiku v Evropské soutěži vesnic. Přírodní dominantou obce a největší turistickou atraktivitou jsou místní Sloupsko-Šošůvské jeskyně se světoznámou Eliščinou jeskyní, krápníkem Svícnem a jeskyní Kůlnou. Ze Sloupu jsou po turistických stezkách lehce dostupné všechny ostatní veřejnosti přístupné jeskyně Moravského krasu včetně propasti Macocha. Sloup je také křižovatkou místních i nadregionálních cyklotras. Mezi kulturní památky obce patří zejména barokní kostel Panny Marie Bolestné.

ANECT a.s.

je významným dodavatelem informačních a komunikačních systémů a aplikací se zaměřením na konvergentní sítě, jejich služby a bezpečnost. Jako systémový integrátor působí zejména v segmentech veřejné správy, komerčních a finančních institucí a telekomunikačních operátorů. Poskytuje profesionální služby od konzultací a auditů přes návrh řešení, řízení projektů, vývoj aplikací, dohled a správu sítí, až po outsourcing.

Kontaktní osoba:

Šárka Beránková a Renáta Horková, pr@anect.com, tel.: +420 271 100 100

Dne 26. dubna 2006

Liběna Rochová miluje výzvy...

Společnost ANECT se stala partnerem unikátního projektu přední české módní návrhářky Liběny Rochové, který odstartuje 12.září 2006.

Tento projekt bude představovat „Dialog" mezi 29 oděvními objekty Liběny Rochové a vystavenými exponáty v Muzeu Kampa v Sovových Mlýnech. Unikátní performance na vodě slavnostně otevře vernisáž a bude neopakovatelným zážitkem pro všechny přítomné.

Záštitu nad celou akcí přijal primátor hlavního města Prahy pan Pavel Bém.

Liběna Rochová pro UNICEF
Výtěžek ze vstupného na připravovanou autorskou výstavu se Liběna Rochová rozhodla věnovat na programy UNICEF se kterým léta splupracuje. Tento večer je věnován programu proti obchodování s dětmi. Podpora paní Liběny Rochové je pro nás velice důležitá a velmi si jí vážíme," hodnotí spolupráci s Liběnou Rochovou ředitelka Českého výboru pro UNICEF Pavla Gomba.

Liběna Rochová a autorka myšlenky, zakladatelka muzea Kampa a vážená osobnost umělecké sféry - paní Meda Mládková.
„Miluji výzvy.... Loni taková přišla od paní Medy Mládkové. Navštívila otevření Studia LR, kde jsem vystavovala své papírové objekty a nabídla mi prostor Musea Kampa k vystavení mé tvorby. Úkol nelehký, zvláště, když jsem chtěla udělat úplně novou kolekci, ale ne kolekci běžnou pro přehlídku. Chtěla jsem vést dialog mezi vystavenými obrazy a sochami, pokusit se vystihnout mým rukopisem reflexy z děl. Díky této výzvě jsem se ponořila do práce mě bytostně nejbližší: volné tvorby.Vést svobodně dialog, být nesvázán kompromisy..." říká Liběna Rochová o své práci.

Liběna Rochová a vernisáž
Zajímavé, netradiční i luxusní materiály, rozjímaní mezi modelem a exponátem, děj, který na Vás dýchá svůj příběh, to jsou hlavní prvky výstavy, kterou můžete obdivovat celé září 2006.

Liběna Rochová
Již od roku 1983 prezentuje své autorské přehlídky a inspirativní kolekce u nás i na
mnoha místech ve střední a západní Evropě a USA. Představila svoji práci v Lyonu, Düsseldorfu, Vídni a Madridě. Svými autorskými výstavami upoutala v New Yorku, Los Angeles a Paříži.Vytvořila kostýmy pro film, televizi a divadlo. také koncertní modely pro Lucii Bílou a pro mnohé celebrity České republiky.

V roce 1992 byla oceněna titulem „Výtvarník sezóny" a o dva roky později ji neminula cena „Vynikající design" udělena Design centrem ČR.

V roce 2005 založila Studio LR v centru Prahy na podporu práce mladých talentovaných designérů a to v jeho koncepci podpořil jak grantem, tak i další záštitou Magistrát hl. m. Prahy. Studio bylo označeno jako Módní událost roku 2005 (Dolce Vita) a jeho program pod vedením Liběny Rochové přináší designérům možnosti vlastních prezentací, seberealizace i vzdělávání.

Liběna Rochová a performance
„Pomíjivost" je název opravdu pravdivý, protože jen na několik minut spatříte papírové modely inspirované obrazem Františka Kupky „Tržiště". Obraz je rozložen na 8 segmentů. Unikátní NE designová, upozorňovala jsem!!! performance bude představena ve „vodním prostředí" u Sovových mlýnů a interaktivně propojí blízké okolí se svým obsahem.

Společnost ANECT věnovala 35 000 Kč na vybudování nové pracovní dílny pro lidi s mentálním postižením a autismem

Stacionář EFFETA má v současnosti 20 klientů starších 18 let, kteří pracují v pěti dílnách (dřevodílna, kovotepecká dílna, výrobky z přírodních materiálů, textilní a keramická dílna) pod vedením pracovního terapeuta.

Cílem EFFETy je přispět k všestrannému rozvoji člověka se zdravotním postižením, nabídnout mu smysluplnou práci a vzdělávání v rámci principu integrace.

Pracovní tým v přímé péči s klienty je složen z vychovatelů, pracovních terapeutů, dobrovolníků a speciálních pedagogů. Cílem jejich práce je zajistit klientům pocit bezpečí, posílit kladné sebehodnocení a přispět k větší socializaci do běžného života.

Společnost ANECT věnovala 30 000 Kč Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Částka bude využita na nákup rehabilitačních pomůcek pro rehabilitaci a půjčovnu.

Dům léčby bolesti s hospicem je nestátní církevní zdravotnické zařízení poskytující paliativní léčbu a péči nevyléčitelně nemocným. Je alternativou mezi nemocničním zařízením a domácím prostředím. Cílem holistického přístupu hospice je ulehčit klientům (nejčastěji s onkologickou a neurologickou diagnózou) na jejich poslední cestě strádání a bolest fyzickou i duševní.

Společnost ANECT věnovala 20 000 Kč nadačnímu fondu Menta na zajištění lepší peče o mentálně a tělesně postižených dětí a mladých lidí

Nadační fond MENTA je tvořen rodiči postižených dětí. Úzce spolupracuje s Ústavem sociální péče o mentálně postižené děti a mládež. Cílem tohoto fondu je zkvalitnění péče o postižené děti - finančně přispívá na nákup částečně hrazených nebo nehrazených léků, vitamínů, přispívá na vybavení ústavu rehabilitačními pomůckami, potřebami na zájmovou a rekreační činnost, kterou nelze hradit z rozpočtu ústavu.

Ústav je relativně malý, ale za svou krátkou dobu působení udělal hodně pro mentálně a tělesně postižené děti, které v něm našli druhý domov, kde se cítí dobře. V současné době je v ústavu umístěno 19 dětí, z nichž je 11 imobilních a ve všem odkázaných na pomoc druhých.

Společnost ANECT věnovala 20 000 Kč na nákup přístroje NycoCard

Tento přístroj je určen pro jednotku intenzivní novorozenecké péče FN Brno. Přístroj je jedinečný v tom, že k vyšetření krve dítěte stačí jen jedna kapka krve. U patologických novorozenců, o které se na této JIP starají je problematické odebrat větší množství krve na všechna vyšetření, která potřebují. Jsou to většinou děti narozené předčasně, s malou hmotností a s tím je spojem malý objem krevního oběhu. Tento přístroj velmi napomůže ke včasné diagnóze a následné léčbě, aniž by byl ohrožen život dítěte odebráním většího množství krve.

Společnost ANECT věnovala 1200 Euro na nadaci Dreamflight Španělsko

Nadace Dreamflight se zabývá plněním dětských snů mentálně a tělesně postiženým dětem. Za peníze, které nadace získá pořádá výlety do Disneylandu, Legolandu a dalších lokalit, které děti chtějí vidět.

ANECT se o této nadaci dozvěděl prostřednictvím organizátoru Cisco World Team Challenge, kteří požádali firmy, účastnící se druhého kola závodu, o sponzorský příspěvek.

Dreamflight

ARKADA

Společnost ANECT věnovala 25 000 Kč sociálně psychologickému centru ARKADA z Písku na program "Pět P". Jedná se o individuální preventivní program založený na kamarádském přístupu dítěte a dospělé osoby. Vybraný dobrovolník se s dítětem schází a společně se věnují činnostem, které jsou pro oba zajímavě. Významnou roli hraje vzájemný vztah dítěte a dospělého kamaráda, který mu nabízí přátelství, podporu, prevenci, péči a pomoc. Program je vhodný pro děti, kteří neumí nebo nechtějí komunikovat se svými rodiči nebo ztratili jednoho z rodičů, velmi těžko navazují kontakty se svými vrstevníky nebo s lidmi mimo rodinu.

Tento program od roku 1998 realizuje v ČR Národní dobrovolnické centrum Hestia, která zajišťuje metodické vedení a garanci programů pro celou ČR. Sociálně psychologické centrum ARKADA začalo s Hestií spolupracovat na programu "Pět P" v roce 2003 a za rok činnosti se jim podařilo pomoci několika desítkám dětí z Písecka v jejich tíživé situaci.

JSME RŮZNÍ, ALE PATŘÍME K SOBĚ!

Pracovat a bydlet není samozřejmé. Lidé s postižením k tomu potřebují naši pomoc.

Jsme různíSpolečnost ANECT zakoupila knižní záložky, které vyrobily postižené děti a tím podpořila projekt "Dům pro dospělé klienty". V tomto domě vznikají chráněné dílny a chráněné bydlení pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

ANECT poslal na projekt Mobilní dětské nemocnice pro Srí Lanku 250.000 Kč.

Cílem projektu je zajistit zdravotní péči pro děti v pohromou zasažených oblastech Srí Lanky. Tým odborníků je cca dvacetičlenný a přivezl sebou kompletní vybavení nemocnice. Na projektu spolupracují státní i nestátní subjekty.

TJ Lucky Drásov

Společnost ANECT dlouhodobě sponzoruje TJ Lucky Drásov, při kterém je škola voltižního ježdění pro děti a dorost. Každoročně se pořádá několik parkurových závodů - ANECT Cup, jejichž součástí je ANECT - voltižní série. ANECT přispívá nejen finanční částkou, ale i věcnými dary.

Společnost ANECT věnovala 800 tis. Kč na zakoupení potřebného zařízení pro speciálně upravený lab programu CNA.

Cisco Networking Academy je vzdělávací program, jehož cílem je výchova odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí. Společnosti ANECT se podobně jako ostatních firem působících v oblasti ICT dotýká nedostatek specialistů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Program CNA je jednou z cest řešení tohoto problému. Proto se ANECT rozhodl do programu zapojit. Příležitost podat pomocnou ruku se naskytla ve chvíli, kdy se začalo hovořit o rozšíření základní verze programu o další čtyři doplňkové semestry. Součástí 5. až 8. ročníku jsou praktická cvičení, která se provádějí ve speciálně upraveném labu, vybaveném za přispění společnosti ANECT.

ANECT a.s.

je významným dodavatelem informačních a komunikačních systémů a aplikací se zaměřením na konvergentní sítě, jejich služby a bezpečnost. Jako systémový integrátor působí zejména v segmentech veřejné správy, komerčních a finančních institucí a telekomunikačních operátorů. Poskytuje profesionální služby od konzultací a auditů přes návrh řešení, řízení projektů, vývoj aplikací, dohled a správu sítí, až po outsourcing.

Kontaktní osoba:

Šárka Beránková a Renáta Horková, pr@anect.com, tel.: +420 271 100 100

Dne 26.září 2003

Společnost ANECT věnovala 250 tis. Kč Českému Krumlovu postiženému povodní

Společnost ANECT věnovala 250 tis. Kč na krizové konto Města Český Krumlov, které bylo stejně jako Praha a další historická města postiženo povodní.

"Snažíme se pomáhat tak, jak umíme. Pracujeme s informačními technologiemi a tak víme, jak je chránit, resp. obnovovat jejich provoz. Nasazujeme veškeré síly u svých zákazníků, abychom minimalizovali jejich ztráty a pomáhali řešit jejich problémy, aby tito (především veřejná správa a banky) byli opět schopni poskytovat služby občanům. Nechceme překážet při záchranných pracech, kterým nerozumíme. Proto jsme se rozhodli pro finanční formu pomoci. Vybrali jsme si konkrétní oběť záplav - město Český Krumlov," řekl Miroslav Řihák, generální ředitel společnosti ANECT.

(22.8.2002)

Společnost ANECT přispěla 10 000,- Kč Petře Čechové na nákup invalidního vozíku.

Petra Čechová je studentka střední školy trpící Miopatií, postupným odumíráním svaloviny. Petra se postupem času stane imobilní a odlehčený, speciálně upravený invalidní vozík bude její jedinou možností jak se zapojit do normálního života.

(18. prosince 2003)

Software BMTbase pro Interní hematoonkologickou kliniku

FotoSpolečnost ANECT věnovala částku 119 000,- Kč Interní hematoonkologické klinice při FN Brno na zakoupení databázově orientovaného programu BMTbase, určeného pro ukládání dat pacientů léčených na choroby krvetvorby.

Vzhledem ke značnému počtu pacientů a potřebě komunikovat s mezinárodními organizacemi pro léčení poruch krvetvorby, je pro Interní hematoonkologickou kliniku databázový software nezbytný.

(25. května 2002)

Společnost ANECT se podílela na sponzorování (úspěšného) pokusu o světový rekord ve skupinovém výškovém seskoku.

Uvádíme postřehy přímých účastníků akce, doplňující informace a fotografie...

Poděkování...

V sobotu 1. května se nám podařilo uskutečnit výškový seskok z výše 9100 m, který by měl být - pokud vše půjde jak má - uznán za světový rekord ve skupinovém výškovém seskoku. Zároveň šlo o první výškový seskok na území ČR v létacích kombinézách.

Rád bych ještě jednou moc a moc poděkoval:

9100 m

S výškovými seskoky je to u nás složitější. Chybí vhodná letadla, dýchače a další technika, tedy alespoň v civilním sektoru. Mnoha lidem není ani jasné, který výkon je vlastně současným platným národním rekordem. Půl století starý výkon Kaplana, Koubka a Jehličky, seskok svazarmovců z AN-12 Sovětského letectva v 80. letech nebo skok uskutečněný Jirkou Tomaňou v půlce 90. let v Kunovicích?

Rozhodli jsme se v tomto ohledu zjednat jasno a zároveň uskutečnit první výškový seskok v ČR s použitím okřídlených kombinéz...

Nakonec to vypadalo asi takhle:

Jsme ve výšce 8600 metrů a Thomas ukazuje tři prsty, zbývají tedy tři minuty do výskoku. Nohy už máme celkem pěkně zmrzlé a od kyslíkových masek stoupají chomáče páry. Rychle kontrolujeme každý sám sebe i oba kolegy (hlavní a záložní padák, odhoz hlavního padáku, odhoz křídel kombinézy, uchycení kyslíkových lahví na výstroji, správné zapnutí botiček a křídel kombinéz, konektor GPS upevněného na mé pravé noze a registrační přístroje MPAAD na druhé noze. Ten zálohujeme ještě black boxy firmy Airtec, které máme pod kombinézou...

9100 metrů. Minuta do výskoku! Pouštím naplno svou kyslíkovou láhev, Thomas otevírá rampu, pozorně se dívá jestli neuvidí na někom z nás příznaky hypoxie. Motory zřetelně ztichnou. James se otáčí zády k rampě a vyskočí. Stoupáme si s Markétou vedle sebe a odrážíme se - spěcháme, každá vteřina letu s otevřenou rampou znamená ztrátu výšky.

Jsem venku, je mi fajn, roztahuju křídla a začínám klouzat. Zimu necítím, asi 50 metrů pod sebou vidím Jamese a daleko vlevo před sebou Klatovy. Vše funguje. PRÁSK!!! Zvedlo se mi hledí integrálky a obličej dostává zásah vzduchem vychlazeným na -40 stupňů. Divím se, že letadlo tak dobře stoupalo, když v něm s námi seděl i pan Murphy. S rukama upnutýma v křídlech nemůžu hledí rychle zavřít, otáčím se tedy na záda a v pádu po zádech ho konečně nahmatám a zaklapnu. Už jsem zpátky v prsní poloze, ale tu ztrátu výšky těžko nahradím. Hledí mám pokryté ledem. Ten se konečně rozpouští, mrknu na výškoměr: 4300 metrů. Teď už to bude rutina. Jsem nad lesem, ale přede mnou je paseka. Soustředím se na let a vidím, že bezpečně doletím. Mám 1300 metrů, otevírám padák, zouvám botičky kombinézy a chvíli po přistání už na silnici stopuji traktor:"Můžete mi říct, kde jsem?"

Zvoní mi mobil, Markéta je také v pořádku, James se jí už ohlásil také. Poslední nebezpečí seskoku je zažehnáno, když odevzdáme rozhodčímu Jirkovi Průšovi registrační přístroje - zdá se, že všechny pracovaly jak měly. Říkám Jamesovi: "Příště bychom si měli vzít lepší brýle", a doufám, že vůbec ještě nějaké "příště" bude - dát dohromady takový tým a navíc prostředky se určitě nepodaří každý týden.

Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů 2003

Jako každoročně, tak i v letošním roce bylo 29. května 2003 odstartováno Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů. O tituly se bojovalo v herně TJ NH Ostrava. Mezi hráči byl i Martin Zvolánek, který získal v roce 2000 na Paralympijských hrách v Sydney stříbrnou medaili.

Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů

Společnost ANECT přispěla finanční částkou a drobnými dary na osmý ročník Mistrovství ČR jednotlivců a dvoučlenných družstev ve stolním tenise vozíčkářů.

O tituly se bojovalo 16. - 19. května 2002 v příjemném prostředí TJ NH Ostrava. Jako každoročně byl o turnaj velký zájem a mezi hráči byl i Martin Zvolánek, který získal v roce 2000 na Paralympijských hrách v Sydney stříbrnou medaili.

Mezinárodní mistrovství ČR ve voltiži

Tetčice u Rosic 20. - 21. září 2003

Společnost ANECT dlouhodobě sponzoruje TJ Lucky Drásov, při kterém je škola voltižního ježdění pro děti a dorost. Z této dlouhodobé spolupráce vycházela i sponzorská účast společnosti na Mezinárodním mistrovství ČR ve voltiži.

Soutěže se zúčastnilo 7 družstev z České a Slovenské republiky. V soutěži družstev se na prvním místě umístil voltižní oddíl Tlumačov. V jednotlivcích obsadil zlatou příčku v kategorii mužů Petr Eim. V kategorii žen na stupínku nejvyšším stanula Jana Wolfová. Celé mistrovství bylo provázeno skvělou atmosférou a všichni soutěžící podali znamenité výkony.

Internetová škola Macha a Šebestové

Společnost ANECT se stala partnerem Internetové školy Macha a Šebestové při dětském festivalu ve Zlíně.

Internetová škola je zaměřena na výuku práce s internetem a počítačem vůbec. Děti se zde učí s naučnými elektronickými encyklopediemi a dalšími programy.

Společnost ANECT zapůjčila switche, které přispěly velkou měrou k zajištění chodu internetové školy.

Více informací na: www.msn.cz/zlin

(27.května 2002)

Decennium v decentním

Společnost ANECT oslavila se svými zákazníky, partnery a novináři deset let na českém IT trhu. Akce proběhla v romantickém prostředí Vrtbovské zahrady na Malé Straně v Praze. Hlavním bodem připraveného programu byl báječný koncert skupiny bratří Ebenů. Večerem hosty provázel Marek Eben.

Slavnostní večer vyvrcholil rozkrojením narozeninového dortu, jehož první kousek nechal M.Řihák vydražit. K vydražené částce 1 000 Kč akcionáři přidali 4 000 Kč a následně ANECT dalších 10 000 Kč.

Výsledná částka 15 000 Kč byla věnována na Fond ohrožených dětí.

Původní stránka Decennium společnosti ANECT a.s.

(18. září 2003)

ANECT věnoval telefony nadacím.

Společnost ANECT věnovala v rámci své charitativní činnosti 64 telefonů pro pevné připojení v celkové hodnotě 14 700 korun.

Telefony byly nabídnuty několika organizacím, které se zabývají charitativní a veřejně prospěšnou činností, ale také vzdělávacím institucím. Mezi obdarovanými jsou Nadace Terezy Maxové, Výbor dobré vůle, Adra Zlín, Naděje, Občanské sdružení - Modrá linka Brno a základní školy v Lysicích a v Dolních Břežanech.

Podle ohlasů věříme, že tento dar poslouží potřebným a usnadní nelehkou práci lidem v těchto institucích.

Nadace Terezy Maxové, Pavlína Krátká:
Moc děkujeme za vaši ochotu pomoci.

Naděje, Libuše Krůtová:
Moc děkuji za zprostředkování darování telefonů. Vše dobře dopadlo a Vaše velmi pěkné a zachovalé telefony již slouží k potřebám Naděje. Děkuji Vám za milou spolupráci a čas, který jste nám věnovala při našem jednání.

(4. prosince 2003)

ANECT sponzorem nadace "Kapka naděje"

Společnost ANECT si uvědomuje problematiku léčby a péče o děti s hematologickými onemocněními a rozhodla se finančně přispět na benefiční projekt "Toyota Tsusho Yaris Cup", jehož výtěžek bude poukázán na konto nadace "Kapka naděje".

"Toyota Tsusho Yaris Cup"

Jednotliví sponzoři se na jeden den vžili do pocitů automobilových závodníků a změřili své síly v závodě osobních vozů Toyota Yaris na Autodromu v Mostě. Celé závodní klání proběhlo v příjemné atmosféře a všichni zúčastnění měli příjemný pocit, že podali pomocnou ruku nemocným dětem.

Slovo MUDr. Pavla Bočka, ředitele nadačního fondu "Kapka naděje" o problematice léčby hematologických pacientů: "Přes vysoký standard a úroveň našich lékařů a zdravotnického personálu nelze považovat technické zázemí a psychosociální péči za dostačující. Navíc počet pacientů, kteří jsou vhodní pro transplantaci, která pro ně znamená život, je větší než současné technicko-kapacitní vybavení hematologického oddělení. Je velmi alarmující skutečnost a vědomí, že se řada pacientů nedočká a mnohdy bohužel nedožije adekvátní léčby. Tento fakt byl impulsem pro Vendulu Svobodovou k založení nadačního fondu "Kapka naděje", který bude pomáhat dětem s onemocněním krve."

(27.10.2001)

ANECT podal pomocnou ruku jednotce Horské Služby ve Špindlerově Mlýně

Společnost ANECT věnovala 20 000,- Kč jednotce Horské služby ve Špindlerově Mlýně. Sponzorská akce byla součástí partnerského dne společnosti Cisco Systems, který se uskutečnil 21. listopadu 2002 ve Špindlerově Mlýně. Cílem sponzorské akce bylo podat pomocnou ruku místní jednotce Horské služby a dětem z místní základní a mateřské školy. Obchodní partneři společnosti Cisco Systems věnovali na tyto účely celkem 150 000,- ve věcných a finančních darech.

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM