Centrální koordinátor ICT služeb

Potřebujete styčného důstojníka

O činnostech a IT službách, které pro vás odvádí všichni vaši dodavatelé, byste měli mít dokonalý přehled.

Poznali jste se v těchto otázkách? Pak vás bude zajímat služba ANECT Centrální koordinátor.

Centrální koordinátor

Eliminace rizika

Služba Centrální koordinátor dodává zákazníkovi řízeným způsobem provozní služby třetích stran. Zásadní výhodou oproti klasickému modelu outsourcingu formu jediného kontraktora ale je, že smluvní vztahy zákazníka s jeho dodavateli se nemění. Společnost si tak nevytváří potenciálně rizikovou smluvní závislost na jediném dodavateli.

Jednotné kontaktní místo (SPOC)

Služba Centrální koordinátor zřizuje jednotné kontaktní místo (SPOC – Single Point of Contact), které nahradí nutnost komunikace provozních útvarů zákazníka se všemi jeho dodavateli. Přináší zjednodušení komunikace také pro koncové uživatele zákazníka, kteří všechny požadavky zadávají jednotně a na jednom místě. Všechny požadavky jsou evidovány, tříděny, distribuovány, sledovány a následně reportovány.

Kvalifikovaná podpora

Centrální koordinátor poskytuje rovněž kvalifikovanou první úroveň podpory, nejde tedy pouze o předání požadavku, jde o skutečnou pomoc. V případě potřeby pak Centrální koordinátor rychle a správně vybere řešitele závady nebo uživatelského požadavku u příslušného dodavatele, předá mu událost k řešení a dohlédne na jeho průběh.

Nezávislý reporting

Pokud jednotné kontaktní místo již zákazník má, Centrální koordinátor se na něj organizačně i technicky napojí. Centrální koordinátor zahrnuje také nezávislý reporting celkového výkonu řízených služeb třetích stran, včetně poskytování manažerských souhrnů pro management zákazníka.

Snížení nákladů

Centrální koordinátor vychází z osvědčených metod ITIL (IT Infrastructure Library) a jeho postupy jsou kompatibilní s normou ISO/IEC 20000. Přináší efektivitu využívání finančních prostředků na provoz IT, přináší spolehlivě fungující IT provoz, podporující všechny procesy a služby organizace. Pomáhá jasně definovat odpovědnosti provozních pracovníků.

Nepřetržitý dohled

ANECT službu Centrální koordinátor poskytuje v nepřetržitém režimu 7x24, s měřenou a reportovanou dobou reakce na incident či požadavek a průběžnou informací o postupu řešení. Součástí služby jsou eskalační úrovně a pro významné zákazníky dedikovaní manažeři řízení provozu.

chci konzultaci zdarma

Související oblasti spolupráce, které může ANECT nabídnout: Monitoring ICT infrastruktury, servis a odborná podpora, konzultace v oblasti ITSM

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM