5 kroků k BYOD

Výhody BYOD (Bring Your Own Device)

  • zvyšování spokojenosti zaměstnanců
  • snížení investičních nákladů společností
  • vyšší flexibilita a mobilita zaměstnanců

O BYODu

BYOD je skvělým nástrojem pro moderní společnosti, které chtějí motivovat své zaměstnance a nabízet flexibilní pracovní strategii.

Ve světě nových technologií a mobilních zařízeních spadalo jejich využití do dvou kategorií: pro osobní potřebu a profesionální život. Díky masovému používání zmíněných nástrojů se ale rozdíl mezi těmito světy smazává čím dál více. Pracoviště i samotná práce se v průběhu času mění, modifikují a přizpůsobují technickým inovacím, které nás obklopují.

20 % zaměstnanců používá své vlastní zařízení bez vědomí IT oddělení. To může znamenat reálné ohrožení systému.

Zaměstnanci již nejsou vázáni pouze na svůj pracovní stůl, nové technologické možnosti přinesli i větší pracovní svobodu, takže dnes můžeme pracovat téměř odkudkoli. Trend práce, která je provozovaná přes vzdálené připojení či mobilní telefon neustále roste, proto je důležité, aby společnosti a instituce měli jasně vyřešená pravidla, za kterých se mohou tyto nástroje používat. Pak už vám nebude nic bránit v tom, aby se BYOD stal základním prvkem toho, jak a kde pracujete.

Riskovat laxní postoj k politice BYOD pro vás může znamenat rozdíl mezi komplexním zabezpečením sítě a reálným ohrožením systému.

V současné době využívá až 20 % zaměstnanců svá vlastní zařízení pro práci a to často bez vědomí IT oddělení. BYOD podporuje týmovou práci v aktivitách, které vznikají v pracovním prostředí. Ať už se jedná o notebook, tablet anebo chytrý telefon, všechna tato zařízení usnadní zaměstnanci rychlé sdílení informací či možnost provádět změny v reálném čase.

5 kroků k BYODu

1. Zákon

Pojetí BYOD z pohledu zákona musí vymezit práva a povinnosti pracovníků k právům a povinnostem společnosti. Proto naše řešení vychází z aktuálních právních norem daných Zákoníkem Práce, Občanským zákoníkem i zákonem na Ochranu osobních údajů.

2. Daně & Licence

Kritickým momentem nasazení BYOD je i správný přístup k využívání uživatelských licencí, proto bereme při nasazování BYOD strategie v potaz i problematiku komerčního využití licencí ve vlastních zařízeních. V souvislosti se zákonnými ustanoveními zohledňuje naše řešení i daňové aspekty BYOD ve vztahu k zaměstnaneckým benefitům.

3. Bezpečnost

BYOD pro nás znamená řád a bezpečnost do řízení přístupu mobilních zařízení sítí, přizpůsobivou a řízenou Wi-Fi, automatické profilování, zjednodušení autentizace, moderní NAC, automatickou autorizaci. Používáme prověřené produkty od firem: Cisco, Enterasys, Symantec.

4. Aplikace

Ve spolupráci s renomovanými dodavateli (Citrix, VMware, Microsoft, Symantec) zavádíme dle požadavků klienta BYOD jako Virtuální desktop, terminálový přístup či zapouzdřenou aplikaci.

5. Koncové stanice

BYOD pro nás nejsou jen chytré telefony, tablety či PC, které mají zaměstnanci stále u sebe, ale jde i o koncové stanice, které se do kanceláře vůbec nemusí fyzicky dostat např. domácí tiskárny, domácí televize a další. Pro všechna tato zařízení zajistíme jednotnou identitu a bezpečnostní politiku; pro zařízení neznámá pak vámi jasně definovaná přístupová práva. Podporujeme všechny nejběžnější operační systémy: Windows 8, iOS, Android, Windows Mobile.

chci konzultaci zdarma

V návaznosti na nasazení BYOD strategie dále poskytujeme službu Security Operation Center, analýzy a směrnice v souvislosti s ochranou osobních údajů, SIEM, virtualizace desktopů, atd.

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM