CYBER SECURITY SEMINÁŘ ANECT A CISCO

26. 4. 2022
Truhlárna Karlín

Prezentace ke stažení:

Ikona
Ivan Svoboda - Úvod

Ikona
Jiří Tesař - Visibility

Ikona
Petr Kocmich, Jan Marek - Konečně ZeroTrust v praxi

Ikona
Martin Grbač - E-mail security

Ikona
Milan Habrcetl - Cisco Security Strategie

Ikona
Jakub Kačer - XTENDISE

Ikona
Júnis El Hassan - Managed Services

Ikona
Ivan Svoboda, Petr Kocmich - Automatizace

Ikona
Ivan Svoboda - Závěr