Startujeme dvouletý vzdělávací program pro všechny naše zaměstnance

Zpět na blog

Získali jsme grant z fondů EU na rozvoj zaměstnanců v oblasti soft skills. Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců. Do projektu bude zapojeno celkem 157 zaměstnanců ANECTu. Kurzy jsou rozděleny do čtyř hlavních pilířů: Authentic Leader, Sales Academy, Customer Academy, ANECT Strategy & Culture.

Těšíme se na dva roky vzdělávání :)

Detaily k projektu:

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců ANECT a. s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013308, Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Zahájení projektu: 1. 2. 2021

Realizátor projektu

Název: ANECT a.s.
IČ: 25313029
Adresa:
Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno

Kontaktní osoba: Petra Marzini, Head of HR

15. 4. 2021