Zaměstnanci navštěvují pornografické stránky na pracovních počítačích

Zpět na blog

Zajímavý pohled na tuto situaci přináší report společnosti Kaspersky nazvaný „Jak covid-19 změnil pracovní návyky“. Polovina (51 %) lidí pracujících z domova přiznala, že častěji navštěvuje stránky s pornografickým obsahem na stejných zařízeních, na kterých pracují.

Nové pracovní podmínky začínají mít vliv na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců. Bezmála třetina (31 %) respondentů v průzkumu uvedla, že momentálně tráví prací více času než dříve. Zároveň ale 46 % lidí uvedlo, že se zvýšilo množství času, který věnují osobním aktivitám. Tato změna může být do velké míry způsobena tím, že lidé nemusejí dojíždět do práce a celkově tolik cestovat.

Rozlišovat mezi soukromými a pracovními činnosti je pro lidi na home officu složitější i ve vztahu k IT. Polovina respondentů se v dotazníku přiznala k tomu, že od té doby, co pracují z domova, začali častěji sledovat pornografické stránky. Pro firmy je ale znepokojující ten fakt, že tyto stránky zaměstnanci navštěvují na zařízeních, která využívají i pro pracovní účely. Celých 18 % k tomu dokonce využívá přímo pracovní zařízení. Osobní zařízení, na kterých vyřizují i pracovní agendu, využívá ke sledování pornografického obsahu 33 % dotázaných.

Zvýšené oblibě se těší i zpravodajské servery. 55 % respondentů totiž uvedlo, že se nyní častěji zajímají o zprávy. Tento fakt není žádným překvapením, protože lidé chtějí mít přehled o nejaktuálnějších informacích týkajících se nového onemocnění. Problém ale je, že 60 % zaměstnanců tyto informace čerpá na zařízeních, na kterých zároveň pracují. Pokud si totiž zaměstnanci nebudou dávat pozor na zdroje informací a navštívené internetové stránky, mohou svá zařízení infikovat malwarem.

Zaměstnanci také častěji používají k pracovním účelům své soukromé služby či aplikace, čímž stoupá riziko ohrožení firemní infrastruktury ze strany šedého IT. Například 42 % zaměstnanců vyřizuje pracovní záležitosti ze svého soukromého e-mailu. Bezmála polovina (49 %) také připouští, že na home officech používá soukromý e-mail daleko častěji. Na pracovních zařízeních také zaměstnanci v 38 % případů používají messengery, které jim neschválilo firemní IT oddělení.

„Firmy nemohou vyjít všem požadavkům svých zaměstnanců vstříc a umožnit jim používání jakékoliv online služby. Je proto nutné najít určitou rovnováhu mezi pohodlím uživatele, pracovními potřebami a bezpečností. Firma by proto měla poskytovat přístup k nezbytným službám a udílet přístup podle jednotlivých oprávnění, implementovat VPN a využívat zabezpečené a schválené podnikové systémy. Tyto typy softwaru sice mívají určitá omezení, která snižují uživatelskou přívětivost, ale nabízejí vyšší stupeň ochrany,“ uvedl Andrej Evdokimov, odborník na kybernetickou bezpečnost ve společnosti Kaspersky.

Několik tipů, jak ochránit firemní data v době, kdy většina zaměstnanců pracuje z domova:

  • Školení zaměstnanců v oblasti bezpečné práce s IT. Školení může proběhnout online a pokrýt vše podstatné – správa účtů a hesel, zabezpečení e-mailu, ochrana koncových zařízení atd.
  • Pravidelné aktualizování všech zařízení, softwarů, aplikací a služeb.
  • Využívání ověřených bezpečnostních řešení na všech koncových zařízeních včetně mobilních telefonů. Zabezpečení musí zahrnovat ochranu před internetovými hrozbami a e-mailovým phishingem.

Více informací o reportu se dozvíte zde.

Zdroj: Kaspersky

6. 5. 2020