Útočníci pronikli do Mezinárodního trestního soudu při cíleném útoku

Zpět na blog

Mezinárodní trestní soud poskytl bližší informace o kybernetickém útoku, ke kterému došlo před pár týdny, a uvedl, že se jednalo o cílenou špionážní operaci.

Mezivládní organizace zveřejnila narušení 19. září, několik dní poté, co zjistila anomální aktivitu ve svých informačních systémech.

Mezinárodní trestní soud (ICC) jako mezinárodní tribunál sídlí v nizozemském Haagu a jeho úkolem je vyšetřovat a volat k odpovědnosti osoby, které se dopustily trestných činů ohrožujících mezinárodní společenství.

Špionážní operace

V prohlášení se ICC podělil o nové podrobnosti o opatřeních, která přijal po kybernetickém útoku, a o některé první výsledky forenzní analýzy incidentu.

„Dosud dostupné důkazy naznačují, že se jednalo o cílený a sofistikovaný útok s cílem špionáže. Útok lze proto interpretovat jako vážný pokus o podkopání mandátu Soudu.“ – Mezinárodní trestní soud

Současné důkazy jsou pro připsání útoku nedostatečné, uvedl ICC ve svém prohlášení a dodal, že trestní vyšetřování v současné době vedou nizozemské orgány činné v trestním řízení.

Dopad útoku zůstává v tuto chvíli nejasný a žádné důkazy zatím nenasvědčují tomu, že by byly ohroženy údaje svěřené Soudu. Pokud by se takové důkazy objevily, budou dotčené strany neprodleně kontaktovány přímými zprávami Soudního dvora.

ICC uvádí, že již podnikl „všechny nezbytné kroky k řešení případného ohrožení údajů patřících jednotlivcům, organizacím a státům“ a bude v nich pokračovat.

ICC posiluje svůj rámec řízení rizik a připravuje se na možné následky kybernetického útoku, jako jsou bezpečnostní rizika pro oběti a svědky. Byly rovněž urychleny kroky ke zlepšení digitální bezpečnosti.

K nedávnému kybernetickému útoku došlo v „době širších a zvýšených obav o bezpečnost Soudu“, kdy docházelo ke každodenním a vytrvalým pokusům o narušení systémů ICC a byla zahájena trestní řízení proti několika zvoleným úředníkům, včetně soudců Soudu a státního zástupce.

Zdroj: Bleepingcomputer.com

Zdroj ilustračního obrázku: Tingey Injury Law Firm on Unsplash

31. 10. 2023