Téměř třetina obětí krádeže identity čelila útokům opakovaně

Zpět na blog

Dalo by se očekávat, že oběti trestného činu zneužití identity budou ostražití a budou se snažit lépe chránit před budoucími útoky. Údaje však naznačují něco jiného.

Podle výzkumu, který představil tým Atlas VPN, se 29 % lidí stane opakovaně obětí krádeže identity. Ke krádeži identity dochází, když někdo neoprávněně získá a použije identifikační údaje osoby k podvodu, obvykle za účelem finančního zisku.

Ačkoli krádeže identity mohou mít dalekosáhlé následky, ve spojení s pandemií nemoci covid-19 se oběti staly ještě zranitelnějšími. V důsledku toho, že se 40 % obětí stalo terčem trestného činu krádeže identity, nemohlo platit běžné měsíční účty, zatímco 33 % obětí nemělo dostatek peněz na nákup potravin nebo zaplacení komunálních služeb. Údaje vycházejí ze zprávy Identity Theft Resource Center (ITRC) 2021 Consumer Aftermath Report. ITRC provedlo průzkum u 427 jednotlivých obětí trestných činů zneužití identity, které se na centrum obrátily v předchozích 36 měsících končících 31. prosince 2020.

Aby minimalizovaly pravděpodobnost, že se jim krádež identity ještě někdy stane, začaly oběti praktikovat řadu bezpečnostních opatření. Vzhledem k tomu, že mnohým podvodníkům s identitou jde o finanční zisk, většina obětí – 84 % – uvedla, že pravidelně kontroluje výpisy svých kreditních karet.

Druhým nejčastějším preventivním opatřením, které oběti krádeže identity používají, je mazání podvodných e-mailů a textových zpráv, aniž by na ně odpovídaly. Celkem 77 % obětí uvedlo, že tento postup dodržuje.

Hygienu hesel mezitím praktikuje 71 % obětí, které začaly používat čísla a písmena ve svých heslech k online účtům a jejich délka musí být alespoň osm znaků, což je jeden ze způsobů ochrany před případnou budoucí krádeží identity.

Kromě toho 71 % poškozených uvedlo, že se snaží neuvádět žádné osobní údaje na svých profilech na sociálních sítích. Oproti tomu 68 % obětí uvedlo, že mají na svých úvěrových zprávách bezpečnostní opatření nebo zmrazení úvěru.

Jak se chránit před krádeží identity

Přestože sledování finančních údajů, opatrnost ohledně osobních údajů, které poskytujete online, a používání silných hesel jsou důležitá opatření pro prevenci podvodů s identitou, existují další kroky, které mohou uživatelé podniknout, aby minimalizovali své šance, že se stanou obětí trestného činu zneužití identity.

Uživatelé by si měli dávat si pozor na webové stránky, které navštěvují. Než navštíví webovou stránku nebo o sobě poskytnou jakékoli osobní údaje, vždy je na místě dvakrát ověřte, zda je legitimní. Phisheři často používají podobně vypadající domény, aby se vydávali za známé značky. Je třeba si dávat pozor na pravopisné chyby a překlepy v adrese webové stránky a vyhledat si online recenze stránky. Pokud vyvstanou pochybnosti o bezpečnosti webové stránky, je lepší se jí vyhnout

Je rovněž důležité sledovat zabezpečení svého online účtu. Úniky dat se stávají každodenní realitou a pouhé používání silných a jedinečných hesel již nestačí. Sledování zabezpečení online účtů pomůže zjistit, zda se účet nestal součástí úniku dat.

Absolutním bezpečnostním minimem je také dvoufaktorové ověřování. Používání několikanásobného ověřování může online účtům poskytnout další vrstvu zabezpečení, která hackerům výrazně ztíží proniknutí do nich. Uživatelé by měli využívat dvoufaktorové ověření u všech online služeb, které jej umožňují.

Zdroj: AtlasVPN

13. 1. 2022