Středoškolští studenti navštívili naše centrum kybernetické bezpečnosti

Zpět na blog

Studenti třetího a čtvrtého ročníku Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno měli možnost podívat se, jak funguje moderní centrum kybernetické bezpečnosti. V rámci dlouhodobé spolupráce se soukromým sektorem navštívili naše nové brněnské kanceláře, kde se dozvěděli základní informace o tom, jak se principy a postupy, které se učí v rámci studia, využívají v každodenní firemní praxi. Během exkurze se kromě návštěvy dohledového centra dozvěděli například to, jak funguje bezpečnostní monitoring firemních sítí nebo jaké jsou aktuální trendy při sestavování moderních datových center. Zároveň získali informace o možnostech startovních pozic a stáží, které nabízíme.

 

„Se společností ANECT spolupracujeme už pátým rokem a za tu dobu jde již o naši čtvrtou exkurzi. Žáci naší školy si cení toho, že jsou odborníky ANECTu pravidelně seznamování s aktuálním stavem a perspektivami vývoje v oblasti datových sítí a kybernetické bezpečnosti. Nejde ale jen o exkurze, spolupráce je širší, zahrnuje mj. i pravidelná školení a praxe studentů. Odvětví kybernetické bezpečnosti a firemní IT infrastruktury se vyvíjejí velmi rychle, přímo překotně, proto je potřeba, aby studenti byli už při studiu součástí tohoto dynamického prostředí“ vysvětluje docent Jaroslav Dočkal, garant teorie technických oborů na Střední škole Informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.

To potvrzuje i kolega Vlado Poprocký, Infrastructure Security Consultant. „To, co v našem oboru platilo před pár lety, je dnes často už beznadějně zastaralé. Především v oblasti kybernetické bezpečnosti musíme nové poznatky a postupy aplikovat do praxe v zásadě okamžitě. Pro studenty jsou tak podobné akce možností zůstat v kontaktu s aktualitami v oboru a pro nás zase příležitostí zaujmout ty, kdo mají chuť se neustále vzdělávat a tyto nové poznatky absorbovat.“

Studenti se dozvěděli o moderních nástrojích kybernetického dohledu či o metodách zabezpečení cloudových služeb

V rámci exkurze si studenti nejprve poslechli, co dnes dělají moderní dohledová bezpečnostní centra a jaké jsou principy bezpečnostního monitoringu firemních sítí se zaměřením na takzvané NDR nástroje (Network Detection and Response). Ty umožňují monitorovat aktivitu v síti a díky upozornění na podezřelé jednání odhalit, že se kybernetickým útočníkům podařilo obejít první linii ochrany a dostat se do firemní sítě.

Následně se podívali do samotného dohledového centra, ve kterém kolegové nepřetržitě monitorují sítě našich zákazníků, vyhodnocují bezpečnostní i provozní události a navrhují řešení nestandardních situací. Dozvědět se mohli také o moderních metodách interaktivního vzdělávání zaměstnanců firem a také o tom, jaké příležitosti na ně u nás čekají. „Už absolventům středních škol jsme schopní nabídnout zajímavé startovací pozice v dohledovém týmu, případně v týmu technické podpory, kde si můžou velmi rychle osvojit širokou škálu kompetencí,“ vysvětluje Linda Alshawaová, HR Generalist. Zároveň dodává, že pro studenty, kteří budou pokračovat ve studiu na vysoké školy, nabízíme i možnost spolupráce na zkrácený úvazek.

ANECT spolupracuje také s vysokými školami. Nedávno jsme se například zúčastnili pracovního veletrhu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně PerFEKT JobFair, kde jsme studentům kromě možností zkrácených úvazků představili třeba činnost našeho inovačního hubu či technologie, ke kterým se u nás můžou dostat,“ upozorňuje kolegyně Linda Alshawaová.

26. 4. 2023